Du er forsinket i din uddannelse i udlandet

Du kan få tillægsklip, hvis du er blevet forsinket af sygdom eller særlige forhold, i en periode, hvor du har fået SU

Hvis du er forsinket på en gymnasial uddannelse i udlandet, gælder de samme regler for støtte til forsinkelsen som for gymnasiale uddannelser i Danmark. Det er uanset om uddannelsen er inden for eller uden for Norden.

Hvis du bliver forsinket på en ungdomsuddannelse i udlandet, kan du søge om ekstra støtte til forsinkelsen efter de samme regler som i Danmark.

Du kan læse mere om reglerne for studieaktivitet og forsinkelse på gymnasiale uddannelser i Danmark.

Forsinkelse på grund af sygdom eller særlige forhold på ungdomsuddannelser i udlandet

Læs om reglerne for tillæg af klip i forbindelse med forsinkelse ved sygdom og særlige forhold.

Hvis du ønsker at søge om ekstra støtte til forsinkelse på grund af sygdom eller særlige forhold til din ungdomsuddannelse, skal du udfylde ansøgningsskemaet til dispensation om studieaktivitet og sende det til udlandsenheden.

Se hvordan du sender skemaet som Digital Post her.

Du er forsinket i din videregående uddannelse, når du har brugt flere SU-klip eller slutlånsrater, end det antal ECTS-point, du har nået i din uddannelse (din studiemæssige fremdrift).

Hvis du er forsinket på en videregående uddannelse i udlandet, er der forskel på reglerne for støtte til forsinkelsen, afhængigt af om uddannelsen er i Norden eller uden for Norden.

Du søger om forlængelse i minSU under Ret din SU > Forlæng uddannelsen. Samtidig skal du sende dokumentation fra dit uddannelsessted med den nye slutdato og begrundelse for, hvorfor du er forsinket. Send dokumentationen til os via Digital Post på borger.dk.

Hvis du bliver forsinket på en videregående uddannelse i Norden, gælder de samme regler for støtte til forsinkelsen som på videregående uddannelser i Danmark.

Du kan læse her om reglerne for studieaktivitet og forsinkelse i Danmark her.

Hvis du bliver forsinket på en videregående uddannelse udenfor Norden, har du som udgangspunkt ikke ret til SU og lån i den periode, du er forsinket.

Du kan kun få støtte i det antal måneder, uddannelsen er fastsat til at vare. Hvis du ikke har fået udbetalt støtte i alle de måneder, din uddannelse er normeret til, fordi du har fravalgt SU i nogle måneder, kan der være tilfælde, hvor du kan modtage støtte i den periode, du er forsinket.

Hvis du bliver forsinket på en videregående uddannelse i udlandet uden for Norden, vil du blive erklæret studieinaktiv, indtil du har indhentet forsinkelsen.

Læs mere om studieaktivitet på uddannelser i udlandet uden for Norden her.

 • Søg tillæg af klip i minSU og tag et foto af kvitteringen. 
 • Upload kvitteringen fra minSU og nedenstående dokumentation via denne digitale blanket
 • Upload en personlig redegørelse med årsagen til din forsinkelse og hvordan årsagen har forsinket dig i din uddannelse
 • Upload en lægerklæring eller skrivelse fra hospital (skal være underskrevet og med dato)
 • Upload dokumentation fra dit uddannelsessted

Dokumentation fra en læge skal vise:

 • Dit navn
 • Startdato (MMÅÅ) for din sygeperioden
 • Slutdato (MMÅÅ) for din sygeperiode
 • Oplysninger om, hvordan sygeperioden har påvirket din studieaktivitet (har du fx kunne studere på deltid eller slet ikke)
 • Dokumentationen skal være dateret efter din sygeperiode, stemplet og underskrevet af lægen.

Dokumentation fra dit uddannelsessted skal vise:

 • Dit navn
 • Din uddannelsesretning og –grad
 • Din nye forventede slutdato (MMÅÅ)
 • Årsagen til forsinkelsen (sygdom/andre særlige forhold)
 • Tilkendegivelse om du har haft mulighed for reeksamen
 • Oversigt over ECTS: Hvor mange ECTS er der opnået og hvor mange ECTS mangler
 • Dokumentationen skal være dateret, stemplet og underskrevet af dit uddannelsessted.
 • Søg forlængelse af din uddannelse i minSU
 • Søg tillæg af klip i minSU og tag et foto af kvitteringen. 
 • Upload kvitteringen fra minSU og nedenstående dokumentation via denne digitale blanket
 • Upload en personlig redegørelse med årsagen til din forsinkelse og hvordan årsagen har forsinket dig i din uddannelse
 • Upload dokumentation fra dit uddannelsessted

Dokumentation fra dit uddannelsessted skal vise:

 • Dit navn
 • Din uddannelsesretning og –grad
 • Din nye forventede slutdato (MMÅÅ)
 • Årsagen til forsinkelsen (andre særlige forhold)
 • Årsagen til forsinkelsen (andre særlige forhold)
 • Tilkendegivelse om du har haft mulighed for reeksamen
 • Oversigt over ECTS: Hvor mange ECTS er der opnået og hvor mange ECTS mangler

Læs mere om sygdom og særlige forhold 

Hvad er særlige forhold?

Særlige forhold kan for eksempel være tsunami, jordskælv, krig, nedlukning af undervisning på grund af sundhedsmæssige forhold.

Det er en situation, der må karakteriseres som helt uventet, og som den studerende ikke har mulighed for at forudse. Der gives ikke tillæg for forhold, der er alvorlige for den studerende, men som kan karakteriseres som en del af tilværelsens almindelige hændelser og vanskeligheder.

Læs om reglerne for tillæg af klip i forbindelse med forsinkelse ved sygdom og særlige forhold og hvordan du søger her.

Tidsfrist: Din ansøgning om tillæg af klip skal være modtaget hos styrelsen inden udgangen af den måned, hvor du ønsker udbetalingen fra.

For at få tillægsklippene udbetalt skal du søge ved at lave en ansøgning om forlængelse i minSU. Hvis du har afbrudt din uddannelse og derfor ikke kan søge forlængelse, skal du give os besked via Digital Post på borger.dk om, hvornår du ønsker tillægsklippene udbetalt.

Vi kan udvide dit samlede SU-klippekort på 70 måneder, hvis du på grund af sygdom eller andre særlige forhold ikke kan gennemføre din uddannelse og skifter til en ny. Udvidelsen af din SU-ramme gælder kun til den uddannelse, du skifter til. Læs mere om udvidelse af SU-klippekortet på siden SU-klippekort til videregående uddannelser.

Du kan ikke søge om tillæg til dit udlandsstipendium, hvis du er forsinket på din uddannelse i udlandet.

Du er ikke berettiget til tillæg af klip, hvis du:

 • fravælger din støtte, når du bliver syg
 • lader dig udskrive af din uddannelse

Derudover kan du ikke få tillæg af klip på grund af følgende:

 • manglende bestået eksamen
 • udskudt specialeskrivning
 • forsinkelse på grund af manglende/dårlig tilrettelæggelse af undervisning
 • dårlige vejrforhold for eksempel i forbindelse med pilotuddannelser
 • uforudset vedligehold af materiel for eksempel i forbindelse med pilotuddannelser

Tillæg ved forsinkelse

Hvis du bliver forsinket i din uddannelse i udlandet, kan du ikke søge om tillæg til dit udlandsstipendium. Du kan kun søge om tillæg af SU-klip og lån samt slutlånsrater.