Spørgsmål og svar om tilknytning til Danmark

Her finder du svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om tilknytning til Danmark, når du vil have SU med til en hel uddannelse i udlandet

Tilknytning er et krav i SU-bekendtgørelsen, som skal være opfyldt af alle, der vil have SU med til en uddannelse i udlandet. Derfor skal vi vurdere din grad af tilknytning, uanset om du har dansk eller udenlandsk statsborgerskab. Der er flere forskellige krav om tilknytning til Danmark du kan opfylde, og du kan se kravene om tilknytning her.

Du kan finde tilknytningskriterierne i SU-bekendtgørelsen:

  • § 1 handler om danske statsborgere
  • § 2 handler om EU-/EØS-statsborgere, der arbejder i Danmark
  • § 3 handler om EU-/EØS-statsborgere, der har haft mindst fem års ophold i Danmark
  • § 4 handler om ægtefæller eller registrerede partnere til EU-/EØS-statsborgere, som arbejder i Danmark
  • § 5 handler om børn af EU-/EØS-statsborgere, som arbejder i Danmark
  • § 6 handler om forældre til EU-/EØS-statsborgere, som arbejder i Danmark
  • § 7 handler om familiemedlemmer til EU-/EØS-statsborgere, der har haft mindst fem års ophold i Danmark. I denne sammenhæng anses ægtefælle/registreret partner, forældre og børn som familiemedlemmer. Der kan i nogle tilfælde være et krav om, at du bliver forsørget af dit familiemedlem.

Reglen om to års sammenhængende ophold indenfor de sidste 10 år indebærer, at du skal have et ubrudt ophold i Danmark på mindst to år. Det betyder, at flere og gentagne ophold under for eksempel ferier ikke kan lægges sammen og udgøre ét sammenhængende ophold.

Det er Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, der fastlægger den praksis, vi følger, når vi skal vurdere, hvad en betydelig periode er. Vi vurderer tilknytning efter de konkrete og individuelle omstændigheder i hver enkelt sag.

Hverken vi eller Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger kan derfor på forhånd sige, om du opfylder kravet om for eksempel at have haft skolegang eller arbejde i en betydelig periode.

Om du bliver forsørget, afgør vi ud fra en konkret og individuel vurdering, men som udgangspunkt skal dit familiemedlem sørge for dit økonomiske levegrundlag, altså reelt forsørge dig.

Når du har sendt en SU-ansøgning, undersøger vi, om du skal sende os et tilknytningsskema. Du vil modtage et brev fra os som Digital Post via borger.dk, hvis vi vurderer, at du skal sende et tilknytningsskema.

Du skal starte med at søge SU i minSU. Du vil modtage et brev fra os som Digital Post via borger.dk, hvis vi vurderer, at du skal sende et tilknytningsskema.

Ellers kan du finde tilknytningsskemaet som digital blanket på denne side.

Du skal dokumentere, at du opfylder alle de punkter, som du har afkrydset i tilknytningsskemaet. Hvis du har afkrydset punktet om skolegang, skal du vedhæfte dokumentation for din skolegang i Danmark. Der er ingen formkrav til dokumentationen - du kan dog med fordel sende os dokumentation fra uafhængige tredjeparter, som kan bekræfte dine oplysninger.

Det er en god ide, at din dokumentation er dateret og underskrevet, og i et læseligt format så som PDF. Skal vi under sagens behandling indhente oplysninger hos dig, vil det forlænge din sagsbehandlingstid. Vi har ikke lov til eller mulighed for at slå dine eller andres oplysninger op i andre offentlige myndigheders digitale systemer, bortset fra CPR-registret. Du skal derfor sende os en kopi af alle oplysninger, som du vil have skal indgå i din sag.

Det er din tilknytning i forhold til SU-reglerne, du skal dokumentere. Du skal som udgangspunkt kun sende dokumentation, der vedrører dig, men det kan være relevant for os at få dokumentation om for eksempel dine forældres arbejde, hvis de arbejder i Danmark, men ikke bor i her.

Du skal holde øje med din Digital Post på borger.dk. Det er her vi skriver til dig, hvis vi skal bruge flere oplysninger fra dig til at behandle din sag.

Har du har givet fuldmagt, er det fuldmagtshaver vi skriver til og ikke til dig. Du kan læse mere om fuldmagter her.

Hver uge opdaterer vi her på su.dk, hvor langt vi er kommet med behandlingen af sager inklusive tilknytningssagerne. Den måned, der står i skemaet over sagsbehandlingstider på hjemmesiden, er den måned, vi har modtaget de sager, vi er færdige med at behandle. Hvis vi rykker forbi den måned, hvor du har søgt om SU, så skal du tjekke din Digital Post på borger.dk. Finder du ikke svar her, kan du kontakte os.

Vi behandler sagerne, i den rækkefølge vi modtager dem.

Vi gennemgår dit tilknytningsskema og den dokumentation, du har sendt og sammenholder det med de krav om tilknytning, der er i SU-reglerne.

Vi behandler din sag ud fra dine oplysninger og afgør den på baggrund af en konkret og individuel vurdering.

Alle, også danske statsborgere, skal have vurderet deres tilknytning til Danmark, når de søger om SU til en uddannelse i udlandet. Vi vurderer ikke dit personlige tilhørsforhold til Danmark og/eller din danske familie, men udelukkende om du opfylder betingelserne for tilknytning til Danmark i relation til SU-reglerne.

Hvis du er uenig i vores afgørelse, kan du sende en klage til os. Du skal sende klagen som Digital Post via boger.dk. I emnefeltet skal du skrive: ”Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger”.

Vejledende eksempler

Hver sag om tilknytning afgøres på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Der kan være forhold i din sag, der gør, vi vurderer anderledes end i eksemplerne, selvom din situation måske ligner et eller flere af eksemplerne.

Her på su.dk kan du læse en række vejledende eksempler på studerende, der har fået vurderet deres tilknytning til Danmark på baggrund af en ansøgning om SU til en uddannelse i udlandet. Se eksemplerne her.