Udbetaling af fødsels-støtte

Se, hvornår du kan få udbetalt fødsels-støtte og hvilke typer af udbetaling, du kan vælge

Udbetaling - når du har søgt før 1. august 2022

Fik du barn og søgte fødselsrater/-klip før 1. august 2022, gælder der andre regler for dig:

Se mere på siden Du fik barn og søgte støtte i forbindelse med fødsel eller adoption før 1. august 2022

Du har søgt om støtte 1. august 2022 eller senere

Når du søger om fødsels-støtte i minSU, skal du vælge, hvordan du ønsker fødsels-støtten udbetalt.

Der gælder samme regler for udbetaling af fødsels-støtten, som der normalt gælder for udbetaling af SU: SU udbetales forud og kan tidligst udbetales fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgningen er modtaget i minSU.

Fødsels-støtte kan ikke tildeles med tilbagevirkende kraft.

  • Går du på en ungdomsuddannelse, kan du få udbetalt fødsels-støtte fra 2 måneder før fødsels-/adoptionsmåned - til 18 måneder efter fødsels-/adoptionsmåned
  • Går du på en videregående uddannelse, kan du få udbetalt fødsels-støtte fra 2 måneder før fødsels-/adoptionsmåned - til du afslutter eller afbryder din uddannelse

Du kan tidligst søge fødsels-støtte 3 måneder før fødsels-/adoptionsmåneden. Har barnet for eksempel terminsdato i maj, kan du tidligst får udbetalt fødsels-støtte i marts og tidligst søge i februar.

  • Går du på en ungdomsuddannelse, kan du få udbetalt fødsels-støtte fra fødsels-/adoptionsmåneden - til 18 måneder efter fødsels-/adoptionsmåned
  • Går du på en videregående uddannelse, kan du få udbetalt fødsels-støtte fra fødsels-/adoptionsmåned - til du afslutter eller afbryder din uddannelse

Du kan tidligst søge fødsels-støtte måneden før fødsels-/adoptionsmåneden. Har barnet for eksempel terminsdato i maj, kan du tidligst får udbetalt fødsels-støtte i maj og tidligst søge i april.

Fødsels-støtte er forudbetalt

SU udbetales forud og kan tidligst udbetales fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgningen er modtaget i minSU – det gælder også fødsels-støtte. SU kan ikke tildeles med tilbagevirkende kraft.

Typer af udbetaling

Du skal selv planlægge, hvordan du vil have din fødsels-støtte udbetalt. Det gør du ved at udfylde en udbetalingsplan i minSU - log ind med dit MitID her.

Du kan tidligst få udbetalt fødsels-støtte fra den måned, du har søgt om fødsels-støtte.

Når du udfylder din udbetalingsplan, skal du vælge mellem følgende typer af udbetaling:

Hvis du vælger at få fødsels-støtte udbetalt som enkelt fødsels-støtte, har du fødsels-støtte i op til 9 måneder og op til 12 måneder, hvis du er enlig forsøger, hvor du ikke behøver at være studieaktiv. Du får, hvad der svarer til samme beløb som almindelig SU (før skat) om måneden.

Hvis du vælger at få din fødsels-støtte udbetalt som dobbelt fødsels-støtte, har du fødsels-støtte til 4 måneder, hvor du ikke behøver at være studieaktiv (der ud over har du en måned med enkelt fødsels-støtte, hvis du har ret til de maksimale 9 måneder).

Du får, hvad der svarer til samme beløb som to måneders almindelig SU (før skat) om måneden.

Hvis du får SU-lån, bliver det også fordoblet i de måneder, du får udbetalt dobbelt fødsels-støtte.

Vælger du fødsels-støtte med almindelig SU, kan du få fødsels-støtten udbetalt i maksimalt 9 måneder. Fødsels-støtte med almindelig SU svarer til samme beløb som 2 måneders almindelig SU før skat.

Da du sammen med fødsels-støtte modtager almindelig SU, er det et krav, at du stadig har mere almindelig SU tilbage i dit klippekort, at du er studieaktiv i forhold til SU-reglerne i udbetalingsperioden, og at du opfylder de generelle betingelser for at få SU.

Den almindelige SU, som du får udbetalt sammen med fødsels-støtte, tæller med i dit SU-klipforbrug og kan derfor få betydning for, om du senere kan opfylde SU-studieaktivitetskravet. Hvis du er i tvivl om din situation i forhold til studieaktivitetskravet, hvis du vælger fødsels-støtte med almindelig SU, skal du kontakte SU-medarbejderen på dit uddannelsessted.

Får du SU-lån, bliver det også fordoblet i de måneder, du får udbetalt fødsels-støtte sammen med almindelig SU.

Du kan kombinere udbetalingsformer

Du kan vælge at kombinere de forskellige former for udbetaling – du behøver ikke at vælge samme udbetalingsform alle måneder i din udbetalingsplan.

Du kan få fødsels-støtten udbetalt som enkel fødsels-støtte i 9 måneder eller som dobbelt fødsels-støtte i 4 måneder (+ enkel fødsels-støtte i en måned). Du kan også kombinere enkelt og dobbelt fødsels-støtte og for eksempel få udbetalt enkelt fødsels-støtte i 3 måneder og dobbelt fødsels-støtte i 3 måneder.

Går du på en videregående uddannelse kan du også vælge at kombinere med en måneds fødsels-støtte og en måneds almindelig SU (udbetalingsform 3 ovenfor).

Frister for ændringer i udbetalingsplanen

Ansøgning om ændring fra en dobbelt udbetaling (enten dobbelt fødsels-støtte eller fødsels-støtte med almindelig SU) til en enkelt udbetaling (enten fødsels-støtte eller alm. SU) skal være indsendt i udbetalingsplanen senest den 15. i måneden før den første måned, hvor udbetalingen ønskes ændret.

Udbetalingsplanen for indeværende år er åben for ændringer til og med 5. december.

Udbetalingsplanen for det kommende år er åben for ændringer fra den 6. december.

Få vejledning på dit uddannelsessted

Det en god idé at tale med dit uddannelsessted, inden du vælger udbetalingsform. På den måde kan I sammen finde frem til det, der passer bedst til dit uddannelsesforløb, så du kan få fødsels-støtte frem til, du igen starter på din uddannelse.

Du skal derfor kontakte dit uddannelsessted for at få vejledning til at tilrettelægge dit uddannelsesforløb i forbindelse med fødsel eller adoption. Dit uddannelsessted skal vejlede dig om, hvilken type fødsels-støtte, du skal vælge i forhold til din uddannelse og dens opbygning og tilrettelæggelse.

Se kontaktoplysninger på de fleste SU-kontorer her.