Enlige forsørgere - du får barn under uddannelsen

Får du barn under uddannelsen, og er du enlig forsørger, skal du modtage ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark for at få op til 12 måneders fødsels-støtte

Du søger om op til 12 måneders fødsels-støtte som enlig forsørger i minSU.

Når du har søgt, får du besked i Digital Post på borger.dk om, at du skal sende dokumentation til styrelsen for, at du modtager ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark. Du skal sende dokumentationen via Digital Post fra borger.dk.

Du kan ikke modtage forsørgertillæg, samtidig med at du får udbetalt fødsels-støtte.

Du søger ekstra børnetilskud til enlige forsørgere hos Udbetaling Danmark. Tilskuddet udbetales hvert kvartal.

Når du bliver forælder for første gang, kan du først modtage ekstra børnetilskud kvartalet efter, du har født. Derefter er du berettiget til fødsels-støtte som enlig forsørger, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for SU.

Hvornår skal jeg have modtaget ekstra børnetilskud for at kunne få fødsels-støtte som enlig forsørger?

Når vi afgør, om du er berettiget til op til 12 måneders fødsels-støtte, ser vi på, om du er enlig forsørger (modtager ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark) på et af følgende tidspunkter.

Du får barn under uddannelsen

Du har modtaget ekstra børnetilskud i mindst ét af disse tilfælde:

Hvis for eksempel fødslen eller adoptionen finder sted i en måned i 1. kvartal, og du allerede modtager ekstra børnetilskud i 1. kvartal, kan du få fødsels-støtte som enlig forsørger.

Hvis for eksempel fødslen eller adoptionen finder sted i en måned i 1. kvartal, og du først modtager ekstra børnetilskud i 2. kvartal, kan du få fødsels-støtte som enlig forsørger.

Hvis for eksempel fødslen eller adoptionen finder sted i en måned i 1. kvartal, og du først modtager ekstra børnetilskud i 3. kvartal (for eksempel juli), kan du ikke få fødsels-støtte som enlig forsørger.

Hvis fødslen eller adoptionen finder sted i:

  • marts, skal du modtage ekstra børnetilskud senest i 3. kvartal samme år
  • juni, skal du modtage ekstra børnetilskud senest i 4. kvartal samme år
  • september, skal du modtage ekstra børnetilskud senest i 1. kvartal året efter
  • december, skal du modtage ekstra børnetilskud senest i 2. kvartal året efter

- for at få fødsels-støtte som enlig forsørger.

Brug for vejledning

Kontakt dit uddannelsessted, hvis du har spørgsmål – se kontaktoplysninger på de største uddannelsessteder her.