Barn under uddannelsen - søgt støtte før 1. august 2022

Fik du barn, mens du var under uddannelse og søgte ekstrastøtte til forældre før 1. august 2022 gælder der særlige regler for dig

Søgt fra 1. august 2022 eller senere

Bliver du forælder, når du læser på en uddannelse, og søger særlig støtte til forældre 1. august 2022 eller senere, gælder reglerne om fødsels-støtte for dig.

Du kan få ekstra SU-rater, hvis du får barn, mens du går på en ungdomsuddannelse og søgte særlig støtte til forældre før 1. august 2022.

Nye regler fra 1. august 2022

Fra 1. august 2022 er der trådt nye regler om særlig støtte til forældre i forbindelse med fødsel og adoption i kraft. Du kan læse om reglerne og fødsels-støtte her.

Ekstra SU-rater i forbindelse med fødsel eller adoption (før 1. august 2022)

Hvis du fik barn under en ungdomsuddannelse, kan du få ekstra SU (fødselsrater) i en begrænset periode.

 • Mødre kan få 12 måneders ekstra SU-rater og eventuelt SU-lån
 • Fædre kan få seks måneders ekstra SU-rater og eventuelt SU-lån

For at få de ekstra SU-fødselsrater må du ikke være erklæret studieinaktiv i måneden inden, vi udbetaler pengene. For eksempel skal du være studieaktiv i april for at få ekstra SU i maj. Derimod behøver du ikke være studieaktiv i den periode, hvor du får den ekstra SU udbetalt – det bestemmer du selv.

Du kan ikke få de ekstra SU-rater udbetalt samtidig med, at du:

Du er mor

Hvis du bliver mor, mens du går på en ungdomsuddannelse, kan du:

 • få 12 måneders ekstra SU-rater
 • tidligst søge om ekstra SU-rater tre måneder før terminsdatoen
 • få de ekstra SU-rater udbetalt fra to måneder før, du får barnet til tolv måneder efter (men maksimalt i 12 måneder i alt)
 • få de ekstra SU-rater udbetalt som enkeltrater i 12 måneder eller som dobbeltrater i seks måneder. Du kan også kombinere enkelt- og dobbeltrater og for eksempel få udbetalt enkeltrater i seks
 • måneder og dobbeltrater i tre måneder

Du skal aflevere dokumentation i form af en vandrejournal, fødselsattest/personattest eller eventuelt omsorgs- eller ansvarserklæring med myndighedspåtegning.

Du er far

Hvis du bliver far, mens du går på en ungdomsuddannelse, kan du:

 • få seks måneders ekstra SU-rater
 • tidligst søge en måned før, du vil have dine ekstra SU-rater udbetalt
 • tidligst få udbetalt den ekstra SU fra den måned, du får barnet
 • få udbetalt de ekstra SU-rater inden for de første seks måneder efter, du får barnet
 • få de ekstra SU-rater udbetalt som enkeltrater i seks måneder og/eller som dobbeltrater i tre måneder. Du kan også kombinere enkelt- og dobbeltrater og for eksempel få udbetalt enkeltrater i to måneder og dobbeltrater i to måneder.

Hvis du er gift med moren, er det tilstrækkeligt at dokumentere det forventede faderskab ved at vedlægge en kopi af vandrejournal og vielsesattest.

Hvis du ikke er gift med moren, skal du aflevere dokumentation i form af en kopi af fødselsattesten/personattesten på dit uddannelsessted. Står dit navn ikke på fødselsattesten/personattesten, skal du også vedlægge en kopi af faderskabserklæring eller omsorgs- eller ansvarserklæring med myndighedspåtegning.

Du skal vente på at starte uddannelse igen

I nogle tilfælde kan du ikke genoptage din uddannelse lige efter, du har brugt den ekstra SU, fordi dit uddannelsessted ikke ønsker at modtage dig på det tidspunkt af året. Hvis det sker, kan du søge om dispensation til at få almindelig SU, i perioden indtil du igen er tilbage på din uddannelse. Du søger dispensation på dit uddannelsessted.

Ekstra SU er forudbetalt

SU udbetales forud og kan tidligst udbetales fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgningen er modtaget i minSU – det gælder også fødselsrater. SU kan ikke tildeles med tilbagevirkende kraft.

Nye regler fra 1. august 2022

Fra 1. august 2022 er der trådt nye regler om særlig støtte til forældre i forbindelse med fødsel og adoption i kraft. Du kan læse om reglerne og fødsels-støtte her.

Ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adpotion (før 1. august 2022)

Hvis du får barn under en videregående uddannelse og søgte støtte før 1. august 2022, kan du få ekstra SU-klip (fødselsklip) – også selv om du har brugt alle dine almindelige SU-klip.

For at få de ekstra SU-klip må du ikke være erklæret studieinaktiv i måneden inden, vi udbetaler pengene (du skal være studieaktiv i april for at få ekstra SU i maj). Derimod behøver du ikke være studieaktiv i den periode, hvor du får de ekstra SU-klip udbetalt – men du må gerne.

Du kan ikke få de ekstra SU-klip udbetalt samtidig med, at du:

Du er mor

Hvis du bliver mor, mens du går på en videregående uddannelse, kan du:

 • få 12 måneders ekstra SU-klip
 • tidligst søge om de ekstra klip tre måneder før terminsdatoen
 • få de ekstra SU-klip udbetalt fra to måneder før terminsdatoen
 • selv bestemme hvornår i den uddannelse, du har fået barnet, du vil have de ekstra klip udbetalt
 • få udbetalt de ekstra SU-klip på tre forskellige måder
 • vælge at overføre op til seks måneder af de 12 måneders ekstra SU-klip du har til rådighed til barnets far. Det kræver dog, at I begge går på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne
 • for at få SU (barnets far kan ikke overføre ekstra SU til dig)

Du skal aflevere dokumentation i form af en vandrejournal, fødselsattest/personattest eller eventuelt omsorgs- eller ansvarserklæring med myndighedspåtegning.

Du er far

Hvis du bliver far, mens du går på en videregående uddannelse, kan:

 • du få seks måneders ekstra SU-klip
 • du kan tidligst søge en måned før, du vil have dine ekstra SU-klip udbetalt. Er du gift med moren, skal du dokumentere det forventede faderskab med kopi af vandrejournal og vielsesattest. Er du
 • ikke gift med moren, skal du aflevere en kopi af fødselsattesten/personattesten som dokumentation på dit uddannelsessted (står dit navn ikke på, skal du også vedlægge en kopi af
 • faderskabserklæring eller omsorgs- eller ansvarserklæring med myndighedspåtegning)
 • du får tidligst udbetalt den ekstra SU fra den måned, du får barnet
 • du selv bestemme hvornår i den uddannelse, du har fået barnet under, du vil have de ekstra klip udbetalt
 • få udbetalt de ekstra SU-klip på tre forskellige måder
 • barnets mor overføre op til seks måneder af de 12 måneders ekstra SU-klip hun har til rådighed til dig. Gør hun det, har du 12 måneders ekstra SU-klip. Det kræver dog, at I begge går på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne for at få SU (du kan ikke overføre noget af din ekstra SU til barnets mor)Kun under samme uddannelse

Du skal bruge de ekstra SU-klip i den uddannelse, du er i gang med, når du får barnet. Det vil sige inden, du afbryder eller afslutter uddannelsen. Du kan ikke overføre de ekstra klip til en ny uddannelse - heller ikke fra en bachelor- til en kandidatuddannelse.

Hvis du skifter til en ny uddannelse, for eksempel fra en bachelor- til en kandidatuddannelse, har du imidlertid mulighed for at søge ekstra SU-klip på samme vilkår, som hvis du får barn inden, du starter på en videregående uddannelse.

Ekstra SU er forudbetalt

SU udbetales forud og kan tidligst udbetales fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgningen er modtaget i minSU – det gælder også fødselsklip. SU kan ikke tildeles med tilbagevirkende kraft.