Forsørger sammen med SU-modtager - udland

Du kan få forsørgertillæg, hvis du er forsørger og bor sammen med en SU-modtager, mens du læser i udlandet, eller mens du bor i udlandet og læser i Danmark

Er du forsørger, og bor du sammen med en anden SU-modtager, kan du få forsørgertillæg, hvis du:

 • tager et studieophold i udlandet, eller
 • tager en hel uddannelse i udlandet, eller
 • bor i udlandet, men læser i Danmark

Du kan læse mere om forsørgertillægget, og de generelle regler der er forbundet med det, under Forsørger sammen med SU-modtager.

Sådan søger du

Du søger forsørgertillæg for forsørgere, der bor sammen med en anden SU-modtager i minSU.

Hvis du er forsørger og bor sammen med en anden SU-modtager, kan du få forsørgertillæg under studieophold i udlandet.

For at få forsørgertillæg med til udlandet skal du dokumentere, at du er forsørger i udlandet. Dokumentationen skal:

 • bekræfte, at du har dit barn (under 18 år) boende hos dig
 • indeholde oplysninger om, hvem du bor sammen med (for eksempel en bopælsattest)
 • være udstedt af en offentlig myndighed i det land, du læser i

Send ny dokumentation hvert år

Du skal hvert år sende os fornyet dokumentation i november, hvis du fortsat er under uddannelse og ønsker tillægget videreført til efterfølgende år. Hvis du ikke sender fornyet dokumentation, vil forsørgertillægget ophøre ved udgangen af året.

Hvis du er forsørger og bor sammen med en anden SU-modtager, kan du få forsørgertillæg under en hel uddannelse i udlandet.

For at få forsørgertillæg skal du gå på en SU-godkendt uddannelse. Derudover skal du dokumentere, at du er forsørger. Dokumentationen skal

 • bekræfte, at du har dit barn (under 18 år) boende hos dig
 • indeholde oplysninger om, hvem du bor sammen med (for eksempel en bopælsattest)
 • være udstedt af en offentlig myndighed i det land, du læser i
 • udstedes hvert halve år og sendes til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Hvis du er forsørger og bor sammen med en anden SU-modtager, kan du få forsørgertillæg, mens du bor i udlandet, men læser i Danmark.

For at få forsørgertillægget med til udlandet skal du dokumentere, at du er forsørger. Dokumentationen skal:

 • bekræfte, at du har dit barn (under 18 år) boende hos dig
 • indeholde oplysninger om, hvem du bor sammen med (for eksempel en bopælsattest)
 • være udstedt af en offentlig myndighed i det land, du bor i

Send ny dokumentation hvert år

Du skal hvert år sende os fornyet dokumentation i november, hvis du fortsat er under uddannelse og ønsker tillægget videreført til efterfølgende år. Hvis du ikke sender fornyet dokumentation, vil forsørgertillægget ophøre ved udgangen af året.

Satser for støtte til forældre

 • Supplerende SU-lån
 • Forsørgertillæg til enlige
 • Forsørgertillæg til forsørgere, der bor sammen med modtagere af SU eller uddannelseshjælp