Forsørger sammen med SU-modtager eller person, der modtager uddannelseshjælp

Du kan få forsørgertillæg, hvis du er forsørger og bor sammen med en anden SU-modtager eller en person, der modtager uddannelseshjælp

Du kan få et særligt tillæg til din SU (forsørgertillæg), hvis du:

  • er forsørger og barnet har adresse hos dig
  • bor sammen med en SU-modtager eller en person, der modtager uddannelseshjælp og
  • ikke får forsørgertillæg til enlige forsørgere

Det er ikke en betingelse, at I er gift eller kærester, eller at din samlever er forælder til dit barn.

Du søger forsørgertillæg for forsørgere, der bor sammen med anden SU-modtager i minSU.

Du søger forsørgertillæg for forsørgere, der bor sammen med en person, der modtager uddannelseshjælp digitalt:

Ansøgning om forsørgertillæg for SU-modtager, der bor sammen med person på uddannelseshjælp

Vi udbetaler forsørgertillægget sammen med din SU (eller dit slutlån). Ud over forsørgertillæg kan du få supplerende SU-lån til forsørgere.

Din samlever er SU-modtager, hvis han eller hun har modtaget SU, fødselsklip eller slutlån i mindst én måned i foregående kvartal. Det er altså ikke nok, at din samlever er berettiget til SU, men ikke modtager det eller er løbet tør for SU-klip.

Vi betragter ikke din samlever som SU-modtager, hvis han eller hun skal tilbagebetale al støtte for et kvartal, for eksempel på grund af studieafbrud eller studieinaktivitet. I det tilfælde skal du betale dit forsørgertillæg tilbage.

Din samlever modtager uddannelseshjælp, hvis han eller hun har modtaget uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik i mindst én måned i foregående kvartal.

Hvis din samlever modtager uddannelseshjælp, søger du om forsørgertillæg på et skema, som du udfylder og sender til styrelsen. Du skal vedlægge aktuel dokumentation for, at din samlever modtager uddannelseshjælp.

Får du forsørgertillæg fordi din samlever modtager uddannelseshjælp, skal du være opmærksom på, at du muligvis skal søge igen ved årsskifte.

Ansøgning om forsørgertillæg for SU-modtager, der bor sammen med person på uddannelseshjælp

For at få forsørgertillæg i et kvartal skal du – som minimum – dele folkeregisteradresse med din samlever og dit barn i kvartalets første døgn.

Får du dobbeltklip før første lønnede praktikperiode, får du også dobbelt forsørgertillæg.

Du skal søge forsørgertillæg på ny, hvis der sker ændringer i dine SU-forhold. For eksempel hvis du skifter uddannelse, søger slutlån eller har holdt orlov i mere end syv måneder.

Hvis du fravælger din SU (eller slutlån), fravælger du automatisk også forsørgertillægget. Hvis du derimod fravælger forsørgertillægget, har det ingen indflydelse på dine øvrige SU-forhold.

Sats for forsørgertillæg - bor med SU-modtager eller person, der modtager uddannelseshjælp

Se satser for forsørgertillæg  til dig, der bor med anden SU-modtager eller person, der modtager uddannelseshjælp.

I er midlertidigt adskilt

Du kan også få forsørgertillæg, hvis du og din samlever bor midlertidigt adskilt af hensyn til jeres uddannelser, og jeres samliv ikke er ophørt.

Børnetilskud fra Udbetaling Danmark

Hvis du hidtil har fået det særlige børnetilskud til uddannelsessøgende forældre fra Udbetaling Danmark, skal du oplyse kommunen om, at du nu får forsørgertillæg til SU. Hvis både du og din samlever modtager forsørgertillæg, kan I ikke få det særlige børnetilskud. Der gælder dog særlige regler, hvis I har mere end ét barn under 18 år - spørg Udbetaling Danmark.