Økonomi og SU

Her kan du finde svar på spørgsmål om SU og økonomi

Din SU er skattepligtig indkomst, og vi trækker skat af den, inden du får den udbetalt. Du skal dog ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af din SU.

Oplysningerne om din skat får vi direkte fra Skattestyrelsen. Du skal derfor ikke sende dit skattekort til os. Hvis du har spørgsmål til dine skatteforhold, skal du kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 28 28 eller den kommunale borgerservice.

Du skal være opmærksom på, om du kommer til at betale for lidt i skat. Det kan du komme til, hvis dit månedsfradrag fra hovedkortet bruges flere steder (for eksempel af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og en anden arbejdsgiver samtidig). Det er dit eget ansvar at få enten din arbejdsgiver eller os til at trække din skat på baggrund af et af dine andre kort. Ønsker du, at vi trækker din skat på baggrund af et andet kort, skal du gøre os opmærksom på det i minSU, og du skal være opmærksom på, at vi ikke kan ændre med tilbagevirkende kraft.

Der er en grænse for, hvor meget du må tjene ved siden af din SU (dit fribeløb). Tjener du mere end dit fribeløb, skal du betale noget af din SU og eventuelt SU-lån tilbage. Størrelsen af dit fribeløb bestemmes af, hvor mange måneders SU du har fået i løbet af et år. Det spiller også ind, om du i løbet af året har haft orlov, har fået anden offentlig støtte eller har fravalgt nogle måneders SU.

Så meget må du tjene (fribeløb)

Du skal være opmærksom på, at dit fribeløb beregnes for perioden 1. januar - 31. december i alle år, du har fået SU (også selv om du for eksempel kun har fået SU i en måned). Har du derfor tjent meget i en del af året, kan det have betydning for, om du kan modtage SU i resten af året.

Er du under 20 år og går du på en ungdomsuddannelse, kan SU-medarbejderen på dit uddannelsessted hjælpe dig med at beregne dit fribeløb.

På din årsopgørelse fra Skattestyrelsen kan du se, hvilke indkomster de har registreret. Det er dette tal styrelsen bruger, når vi beregner, om du har tjent for meget ved siden af din SU.

Læs om fribeløb og indkomster, der tæller med i dit fribeløb.

Har du spørgsmål til din årsopgørelse, skal du kontakte Skattestyrelsen.

Dine feriepenge tæller med i dit fribeløb det år, du bliver beskattet af dem (beskatningsåret). Beskatningsåret er det år, din arbejdsgiver indberetter dine feriepenge til Skattestyrelsen. Det kan være det år, du optjener dem, men det kan også være det år, du får dem udbetalt. Kontakt din arbejdsgiver for at finde ud af, hvornår dine feriepenge er blevet indberettet til Skattestyrelsen.