Ændringer i dine SU-forhold

Her kan du læse om hvad du skal gøre, hvis der sker ændringer i dine SU-forhold

Flytter du til udlandet, gælder der særlige regler. Hvis du er på studieophold i udlandet som en del af din danske uddannelse, skal du i nogle tilfælde oplyse perioden for studieopholdet i minSU – læs mere om studieophold i udlandet her. Bor du i udlandet, mens du læser i Danmark, eller mens du læser en hel uddannelse i udlandet, skal du også oplyse det i minSU. Brug funktionen "Oplys særlige bopælsforhold" under "Ret din SU".

Vi udbetaler din SU til din NemKonto. Ændrer du kontonummer, skal dit nye kontonummer registreres som NemKonto - bed banken gøre det, eller gør det selv på NemKonto. Hverken styrelsen eller SU-medarbejderen på dit uddannelsessted kan oplyse dig om, hvilken konto der er din NemKonto.

Når du flytter, skal du senest fem dage efter give besked til Folkeregisteret. Vi får derefter automatisk besked om din nye adresse.

Din bopælsstatus (som ude- eller hjemmeboende) vil automatisk og løbende blive afgjort på basis af oplysninger fra CPR. Du skal altså ikke selv oplyse, hvis din bopælsstatus ændres fra hjemmeboende til udeboende eller omvendt - eller hvis du flytter fra den ene af dine forældre til den anden.
Du får automatisk en ny støttemeddelelse, når vi får nye oplysninger om din bopæl fra CPR.

Flytter du til udlandet, gælder der særlige regler. Hvis du er på studieophold i udlandet som en del af din danske uddannelse, skal du i nogle tilfælde oplyse perioden for studieopholdet i minSU – læs mere om studieophold i udlandet her. Bor du i udlandet, mens du læser i Danmark, eller mens du læser en hel uddannelse i udlandet, skal du også oplyse det i minSU. Brug funktionen "Oplys særlige bopælsforhold" under "Ret din SU".