Om SU

SU - Statens Uddannelsesstøtte - er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig

Statens Uddannelsesstøtte er en dansk økonomisk støtte, som elever og studerende kan søge til en række godkendte ungdoms- og videregående uddannelser.

Retten til SU er fastsat i SU-loven.

Dét vi her på su.dk omtaler som ”SU”, er den støtte, du kan få til dine leveomkostninger, mens du uddanner dig (det er den støtte, der i SU-loven hedder 'SU-stipendium'). Opfylder du betingelserne, skal du ikke betale SU tilbage.

SU-lån kan du vælge at optage ved siden af din SU. Lån skal du altid betale tilbage med renter.

I SU-loven dækker begrebet 'SU' både over 'SU-stipendium' og 'SU-lån'.

SU-systemet

Det er Folketinget, der vedtager SU-loven og dermed fastsætter de overordnede bestemmelser om SU. Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der administrerer SU-loven i samarbejde med de danske uddannelsessteder.

SU-systemet er decentraliseret, og studerende skal henvende sig på deres uddannelsessted med spørgsmål om SU.

Historien om SU

SU-statistikker

Uddannelsesstøtte i de nordiske lande

Statistik for uddannelsesstøtte i de nordiske lande