Nye SU-regler for videregående uddannelser fra januar 2027

12-06-2024

Folketinget har den 4. juni 2024 vedtaget lovforslag om en reform af SU-systemet på det videregående uddannelsesområde. De nye regler gælder fra januar 2027 for alle, der begynder på en ny videregående uddannelse i sommeren 2025 eller senere

De nye regler er

  1. Den overordnede SU-ramme: 58 SU-klip. Den overordnede SU-ramme, som er det antal SU-klip, den studerende kan bruge til videregående uddannelser, ændres fra 70 til 58 SU-klip

  2. SU til normeret studietid. Alle studerende tildeles et antal SU-klip, der svarer til længden af den pågældende uddannelse

  3. Slutlån i op til 24 måneder. Det bliver muligt at optage slutlån i op til 24 måneder

  4. 12 ekstra SU-klip til særlige grupper af studerende. Studerende, der modtager handicaptillæg og studerende, der modtager forsørgertillæg som enlig forsøger, tildeles 12 ekstra SU-klip udover den normerede studietid, og kan bruges, hvis den studerende for eksempel bliver forsinket i uddannelsen. De 12 ekstra SU-klip bliver lagt oveni den overordnede ramme, så rammen er 70 klip

  5. Studieaktivitet og SU-klip for modtagere af handicaptillæg. De 12 ekstra SU-klip, der, jf. punkt 4, vil blive tildelt studerende, der modtager handicaptillæg, vil ikke tælle med i opgørelsen af SU-studieaktivitet

Temaside om de nye SU-regler

Vi har samlet alle informationer om de nye SU-regler på su.dk/SU-reform

Du kan se eksempler og grafikker, der illustrerer, hvornår de nye regler træder i kraft, og hvem reglerne har virkning for.

På temasiden kan du se eksempler på, hvordan de nye regler kan påvirke dine SU-forhold, når de nye regler træder i kraft.

Du kan også finde svar på de oftest stillede spørgsmål om de nye regler.

Informationsbrev og faktaboks i støttemeddelelser og minSU

Vi sender et kort informationsbrev om de nye SU-regler til studerende på videregående uddannelser og på ungdomsuddannelser mv.

Når du modtager SU, får du støttemeddelelser fra os om din SU. I dine støttemeddelelser kan du læse en faktaboks om de nye SU-regler.

I minSU vil du også møde en faktaboks om de nye regler.

Se brev til studerende på ungdomsuddannelser

Se informationsbrev til studerende på videregående uddannelser

Se eventuelt faktaboksen her.

Brug for hjælp – kontakt dit uddannelsessted

Det er dit uddannelsessted, som skal vejlede dig om dine SU-forhold og om, hvordan du kan planlægge dit uddannelsesforløb og din SU i forhold til de nye SU-regler. Kontakt derfor dit uddannelsessted for vejledning og spørgsmål – se kontaktoplysninger på de største uddannelsessteder her.