Har du fået brev om, at du skal betale SU tilbage?

17-07-2024

Hvis du har fået et brev via Digital Post om, at du skal betale SU tilbage, er det fordi, du har tjent for meget ved siden af din SU i 2023. Brevet er det, vi kalder et indkomstkontrolkrav.

Sådan har vi regnet dit krav ud

Vi har baseret vores beregning af dit krav på to ting:

  • din indkomst fra din årsopgørelse hos Skattestyrelsen
  • de uddannelsesoplysninger, som dit uddannelsessted har registreret

Hvis du har spørgsmål til opgørelsen af din indkomst, skal du kontakte Skattestyrelsen.

Hvis du har spørgsmål til de oplysninger om din uddannelse, der er lagt til grund for kravet – også selv om du ikke længere går på uddannelsen, skal du kontakte en SU-medarbejder på dit uddannelsessted – se kontaktoplysninger for de fleste uddannelsessteder her.

Hvis du mener, der er fejl i opgørelsen af dit krav, skal du kontakte Uddannelses- og Forskningsstyrelsen via Digital Post. Du skal vedhæfte dokumentation, der viser, hvad der er forkert i opgørelsen af dit krav. Har du fået en ny årsopgørelse fra 2023, modtager vi automatisk denne fra Skattestyrelsen. Se hvordan du skriver til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen her.

Afsluttede du sidste år et grundforløb uden at komme i praktik, er det måske en fejl, at du har fået et brev om, at du skal betale SU tilbage. Vi går altid ud fra, at dem, der afslutter et grundforløb på en erhvervsuddannelse, må tjene det mellemste fribeløb for ungdomsuddannelser, fordi vi går ud fra, at du fortsætter i praktik. Fortsatte du ikke i et praktikforløb, men afsluttede du i stedet din uddannelse, har du ret til et højere fribeløb.

Før vi kan rette dit krav om at betale SU tilbage, skal du sende følgende dokumentation til os:

  • En ansættelseskontrakt eller lønsedler der viser, at du er startet i arbejde efter endt grundforløb.
  • Har du ikke været i arbejde efter endt grundforløb, skal vi have udbetalingsbilag fra kommune eller a-kasse.

Se, hvordan du sender din dokumentation via Digital Post til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen her.

Du kan få forhøjet dit årsfribeløb, hvis du:

  • har modtaget skattepligtige legater, stipendier eller lignende, som er givet med uddannelsesformål for øje
  • har modtaget skattepligtige udbetalinger (efter loven om arbejdsskadeforsikring eller efter loven om erstatningsansvar) - dette gælder dog ikke, hvis du modtager handicaptillæg

Du kan søge om forhøjelse af fribeløb i minSU.

Feriepenge tæller med som indkomst i det år, du er blevet beskattet af dem. Hvis du er i tvivl om, hvilket år dine feriepenge er blevet beskattet, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan du betaler SU tilbage, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Studiegæld: Se kontaktoplysninger for Udbetaling Danmark, Studiegæld her.