Handicaptillæg: ny rapport med anbefalinger til kortere sagsbehandlingstid

11-04-2024

En taskforce nedsat af uddannelses- og forskningsministeren er klar med 10 anbefalinger til en fremtidig indretning af administrationen, der skal understøtte en kortere sagsbehandlingstid af ansøgninger om SU-handicaptillæg.