Udlandsstipendium – der er to takster i 2023

31-01-2023

Da finansloven for 2023 endnu ikke er vedtaget, udbetaler vi udlandsstipendium efter 2022-taksterne som fastsat i den midlertidige finanslov. Når finansloven for 2023 bliver vedtaget, justerer vi taksterne til 2023-niveau. Det betyder, at når du søger udlandsstipendium, før finansloven for 2023 er vedtaget, får du udbetalt 2022-taksten til dit studieopholdet/din uddannelse i udlandet. Søger du derimod udlandsstipendium, efter finansloven for 2023 er vedtaget, får du 2023-taksten til dit studieopholdet/din hele uddannelse i udlandet resten af 2023.

Vi forventer at udbetale udlandsstipendium om ca. 2-3 uger

Da vi først kan begynde at behandle ansøgningerne om udlandsstipendium til 2023 nu, kan der gå 2-3 uger, før vi udbetaler udlandsstipendium til dig.