SU-reform for de videregående uddannelser

20-12-2023

Regeringen er sammen med Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti blevet enige om en SU-reform for de videregående uddannelser.

Reformen indeholder blandt andet følgende elementer:

  • SU tildeles til normeret studietid
  • justering af den maksimale SU-ramme til 58 SU-klip
  • udvidelse af muligheden for at optage slutlån op til to år
  • tildeling af 12 ekstra SU-klip til SU-handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere

Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om at stemme for den nødvendige lovgivning i indeværende Folketingssamling.

Den nye lovgivning vil blive gennemført i indeværende forligsperiode med ikraftsættelse efter et valg og vil herefter gælde for studerende, der fra sommeroptaget 2025 påbegynder en ny videregående uddannelse. Det indebærer også studerende, der i sommeren 2025 påbegynder en uddannelse, der er en overbygning på en anden uddannelse -  for eksempel en kandidatuddannelse.

Se pressemeddelelse på ufm.dk her og læs mere om reformens elementer.

Vi informerer her på su.dk, når regeringen fremsætter lovforslag om reformen.