Satser for udlandsstipendium 2023 – der er to satser i år

18-06-2023

Som vi tidligere har skrevet her på su.dk, er der i år to satser for udlandsstipendium til hele uddannelser i udlandet

De endelige satser for 2023 er nu på plads – du finder satserne for studieophold her og for hele uddannelser i minSU.

Hvilken sats får du?

2022-satsen for udlandsstipendium har været gældende til og med 15. maj 2022. 2023-satserne for udlandsstipendium er gældende fra den 16. maj 2023 og frem. Det betyder, at du får 2022-satsen, hvis du har søgt udlandsstipendium før den 16. maj 2023, hvor finansloven for 2023 blev vedtaget. Mens du får 2023-satsen i udlandsstipendium, hvis du har søgt efter den 16. maj 2023.

Se eventuelt den tidligere nyhed om de to satser på su.dk her.