Engangsbeløb i 2023 til modtagere af handicaptillæg og tillæg til enlige forsørgere

27-04-2023

Som vi tidligere har skrevet her på su.dk, blev regeringen sammen med Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige den 10. februar 2023 enige om ny inflationshjælp til nogle af dem, som er hårdt ramt af de høje priser.


Se eventuelt den tidligere nyhed fra 20. februar 2023 her.

Engangsbeløb til studerende, der for december 2022 har fået handicaptillæg eller forsørgertillæg til enlige

Der udbetales et skattefrit engangsbeløb på 1.000 kroner i 2023 til SU-modtagere, der for december 2022 har modtaget enten handicap-tillæg eller forsørgertillæg som enlig forsørger.

Engangsbeløbet skal understøtte nogle af de studerende, der kan have vanskeligst ved at øge deres indkomst ved siden af SU-stipendier og SU-lån gennem erhvervsarbejde, og som derfor forventes at blive særligt ramt af de aktuelle prisstigninger.

Særligt for studerende, som har søgt om handicaptillæg inden 31. december 2022, og som venter på afgørelse

Har du søgt handicaptillæg inden den 31. december 2022 og venter på svar, kan du læse mere på siden Skattefrit engangsbeløb 2023 – handicaptillæg for december 2022.

Engangsbeløbet påvirker ikke din SU

Engangsbeløbet er skattefrit, og du skal derfor ikke oplyse det i din forskudsopgørelse. Tilskuddet tæller heller ikke med i din indkomst for 2023 og har derfor ikke betydning for din SU.

ATP udbetaler engangsbeløbet

Engangsbeløbet administreres og udbetales af ATP. Har du fået handicaptillæg eller forsørgertillæg til enlige forsørgere for december 2022, vil ATP automatisk udbetale engangsbeløbet til dig inden den 1. juni 2023. Du skal ikke selv gøre noget. Tilskuddet udbetales til din NemKonto.

ATP udbetaler pengene i tilfældig rækkefølge inden den 1. juni 2023. Har du ikke fået engangsbeløbet udbetalt den 1. juni 2023, kan du søge ATP om at få det udbetalt.

Du kan læse mere om engangsbeløbet på borger.dk her