Engangsbeløb i 2023 til modtagere af handicaptillæg og tillæg til enlige forsørgere

20-02-2023

Regeringen blev sammen med Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige den 10. februar 2023 enige om ny inflationshjælp til nogle af dem, som er hårdt ramt af de høje priser.

Engangsbeløb til handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere

Aftalepartierne er enige om at udbetale et skattefrit engangsbeløb på 1.000 kr. i 2023 til SU-modtagere, der modtager handicaptillæg eller forsørgertillæg som enlig forsørger. Engangsbeløbet skal understøtte nogle af de studerende, der kan have vanskeligst ved at øge deres indkomst ved siden af SU-stipendier og SU-lån gennem erhvervsarbejde, og som derfor forventes at blive særligt ramt af de aktuelle prisstigninger. Modtagergruppen er studerende, der i december 2022 modtog enten handicaptillæg eller forsørgertillæg som enlig forsørger.

Vi opdaterer her på su.dk, når regelgrundlaget er på plads.

Du kan læse mere om engangsbeløbet på borger.dk her