Den tidligere nævnte fejl omkring forsørgerstatus er nu rettet

18-12-2023

Alle, der har været ramt af fejlen om deres forsørgerstatus, får besked via Digital Post på borger.dk om ændringerne. Beskeden er for nogles vedkommende kommet den 15. december – med efterfølgende udbetaling af et eventuelt manglende beløb tirsdag den 19. december.

For resterende studerende kommer der besked på onsdag den 20. december med udbetaling af et eventuelt manglende beløb torsdag den 21. december.

For de studerende, der ikke inden fristen har kunnet nå at godkende låneplan for supplerende SU-lån, forsørger – kommer der snarest en manuel låneplan via Digital Post på borger.dk. Hvis lånet ønskes udbetalt, skal denne låneplan udfyldes og returneres til os.

Udbetaling vil ske snarest muligt efter modtagelse af den udfyldte låneplan.

Ønsker du ikke lånet, skal du ikke foretage dig noget.