SU til dig i efterværn/døgnophold fra den 1. august 2022

21-06-2022

Hvis du er i efterværn på et anbringelsessted efter servicelovens § 76 eller døgnophold i en plejefamilie efter servicelovens § 76 a har du ret til SU fra den 1. august 2022, hvis du opfylder de generelle betingelser, herunder ikke modtager anden offentlig støtte.

Hvis du søger og får tildelt SU, må din kommune ikke udbetale ydelser til din forsørgelse ved for eksempel at betale for kost, tøj og lommepenge med videre i de måneder, du får SU. Hvis du får sådanne ydelser fra din kommune, modtager du anden offentlig støtte og har derfor ikke ret til SU samtidig.

Efter servicelovens regler, skal du desuden betale for efterværnet/døgnopholdet til kommunen i de måneder, hvor du modtager SU.

Du kan tidligst søge om SU en måned før, du har ret til SU.