Højere fribeløb ved siden af SU'en fra 2023

25-03-2022

Regeringen indgik sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne den 21. januar 2022 aftale om en ny reformpakke Hurtigere i job, et stærkere arbejdsmarked, investeringer i fremtiden og innovative virksomheder. Med aftalen blev aftalepartierne enige om at ville søge SU-forligskredsens (regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance) opbakning til at hæve SU-fribeløbet med 4.000 kr. om måneden, således at uddannelsessøgende får mulighed for at arbejde mere ved siden af uddannelsen, hvis de ønsker det. Det kan give en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Regeringen og aftalepartierne indgik herefter den 4. marts 2022 en opdateret aftaleøkonomi. På baggrund af den opdaterede aftaleøkonomi har SU-forligskredsen tilsluttet sig forslaget.

Forslaget betyder, at det laveste fribeløb forhøjes med 4.000 kr. (2022-niveau) pr. måned med virkning fra og med støtteåret 2023. Det laveste fribeløb for uddannelsessøgende, der modtager SU uden for klippekortet (ungdomsuddannelser mv.), vil herefter udgøre 13.178 kr. (2022-niveau) pr. måned i måneder med SU. For uddannelsessøgende, der modtager SU inden for klippekortet (videregående og privat uddannelse), vil det laveste fribeløb herefter udgøre 17.876 kr. (2022-niveau) pr. måned i måneder med SU.

Forslaget kræver en ændring af SU-loven, som forventes fremsat i løbet af foråret 2022. Samme lovforslag vil også indeholde en videreførelse af den politiske aftale om, at studerende, som får en særlig høj indkomst (som du kan se beskrevet i en tidligere nyhed her), fordi de deltager i samfundskritiske funktioner i forbindelse med COVID-19-beredskabet, vil kunne søge om at få deres fribeløb forhøjet i 2022, lige som det har været muligt i 2020 og 2021.

Vi opdaterer her på su.dk, når regelgrundlaget er på plads.