Højere fribeløb fra 2022 og engangsbeløb i 2022 til modtagere af SU-handicaptillæg og enlige forsørgere

01-07-2022

Regeringen blev sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti den 24. juni 2022 enige om at kompensere danske husholdninger for stigende priser.

Forhøjet SU-fribeløb

Med aftalen blev aftalepartierne enige om at ville søge SU-forligskredsens (regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance) opbakning til en fremrykning af forhøjelsen af SU-fribeløbet med 4.000 kr. om måneden fra 1. januar 2023 og til i stedet at gælde fra 1. januar 2022 med tilbagevirkende kraft.

Den oprindelige forhøjelse blev aftalt i Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi (opdateret aftaleøkonomi) af marts 2022 med efterfølgende tilslutning fra SU-forligskredsen. En fremrykning vil endnu hurtigere give uddannelsessøgende mulighed for at opnå en højere disponibel indkomst ved at arbejde mere ved siden af uddannelsen uden at blive modregnet i SU.

Forslaget betyder, at det laveste fribeløb forhøjes med 4.000 kr. (2022-niveau) pr. måned med virkning fra og med støtteåret 2022. Det laveste fribeløb for uddannelsessøgende, der modtager SU uden for klippekortet (ungdomsuddannelser mv.), vil herefter udgøre 13.178 kr. (2022-niveau) pr. måned i måneder med SU. For uddannelsessøgende, der modtager SU inden for klippekortet (videregående og privat uddannelse), vil det laveste fribeløb herefter udgøre 17.876 kr. (2022-niveau) pr. måned i måneder med SU.

SU-forligskredsen har tilsluttet sig forslaget. Initiativet kræver lovændring, som vil blive søgt gennemført i efteråret 2022.

 

Engangsbeløb til SU-handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere

Aftalepartierne er enige om at udbetale et skattefrit engangsbeløb på 2.000 kr. i 2022 til SU-modtagere, der modtager SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger. Engangsbeløbet skal understøtte nogle af de studerende, der kan have vanskeligst ved øge deres indkomst ved siden af deres SU-stipendier og lån gennem erhvervsarbejde, og som derfor forventes at blive særligt ramt af de aktuelle prisstigninger. Modtagergruppen er uddannelsessøgende, der i marts 2022 modtog enten SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger.

Vi opdaterer her på su.dk, når regelgrundlaget er på plads.