Højere fribeløb fra 2022 og engangsbeløb i 2022 til modtagere af handicaptillæg og tillæg til enlige forsørgere

08-09-2022

Som vi tidligere har skrevet her på su.dk, blev regeringen sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti den 24. juni 2022 enige om at kompensere danske husholdninger for stigende priser. Folketinget har nu vedtaget den nødvendige lovgivning for de initiativer, der omfatter SU-modtagere.

Se eventuelt den tidligere nyhed fra 1. juli 2022 her.

Forhøjet fribeløb

Det laveste fribeløb forhøjes med 4.000 kr. (2022-niveau) pr. måned for hele 2022.

  • Går du på en ungdomsuddannelse, stiger dit fribeløb fra 9.178 kroner til 13.178 kroner (2022-niveau) pr. måned, i de måneder du har fået SU i 2022 eller de måneder, du får SU i fremover.
  • Går du på en videregående uddannelse, stiger dit fribeløb fra 13.876 kroner til 17.876 kroner (2022-niveau) pr. måned, i de måneder du har fået SU i 2022 eller de måneder, du får SU i fremover.

Se alle satser for fribeløb

Læs om fribeløb og hvordan du regner dit fribeløb ud her

Engangsbeløb til studerende, der for marts 2022 har fået handicaptillæg eller forsørgertillæg til enlige

Der udbetales et skattefrit engangsbeløb på 2.000 kroner i 2022 til SU-modtagere, der for marts 2022 har modtaget enten handicaptillæg eller forsørgertillæg som enlig forsørger.

Engangsbeløbet skal understøtte nogle af de studerende, der kan have vanskeligst ved øge deres indkomst ved siden af deres SU-stipendier og lån gennem erhvervsarbejde, og som derfor forventes at blive særligt ramt af de aktuelle prisstigninger.

Særligt for studerende, som har søgt om handicaptillæg inden 31. marts 2022, og som venter på afgørelse

Har du søgt handicaptillæg inden den 31. marts 2022 og venter på svar, kan du læse mere på siden Skattefrit engangsbeløb 2022 – handicaptillæg for marts 2022 her.

Engangsbeløbet påvirker ikke din SU

Engangsbeløbet er skattefrit, og du skal derfor ikke oplyse det i din forskudsopgørelse. Tilskuddet tæller heller ikke med i din indkomst for 2022 og har derfor ikke betydning for din SU.

ATP udbetaler engangsbeløbet

Engangsbeløbet administreres og udbetales af ATP. Har du fået handicaptillæg eller forsørgertillæg til enlig forsørgere for marts 2022, vil ATP automatisk udbetale engangsbeløbet til dig i løbet af oktober 2022. Du skal ikke selv gøre noget. Tilskuddet udbetales til din NemKonto.

ATP udbetaler pengene i tilfældig rækkefølge i løbet af oktober 2022. Har du ikke fået engangsbeløbet udbetalt senest 15. november 2022, kan du søge ATP om at få det udbetalt. Du kan læse mere om engangsbeløbet på borger.dk her.

Pressemeddelelse

Se eventuelt pressemeddelelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet her