Har du tjent for meget? Du kan endnu undgå at betale SU tilbage

14-09-2022

Når du får SU, er der en grænse for, hvor meget du må tjene ved siden af. Grænsen, er det vi kalder dit årsfribeløb. Tjener du mere end dit årsfribeløb i år, skal du betale SU tilbage med renter og et fastlagt tillæg. Du kan redde SU-klip i 2022 til og med 15. november 2022

English below

Regn din indkomst ud

Når du skal regne ud, hvor meget du har tjent i år, skal du lægge alle indkomster, du får i 2022, sammen. Også de indkomster der skattemæssigt hører til i år. Det vil sige, at for eksempel dine feriepenge tæller med som indkomst i 2022, hvis du betaler skat af dem i år – også selv om du først får feriepengene udbetalt næste år.

Din lokale borgerservice, arbejdsgiver eller et skattecenter kan oplyse dig om, hvilket år du betaler skat af dine feriepenge.

Eksempler på indkomster

Når du skal regne din samlede indkomst ud, skal du tælle løn og feriepenge fra dit studiejob, legater, indkomst fra egen virksomhed, renter af formue og afkast af arv og så videre med.

Her på su.dk kan du se eksempler på indkomster på siden Sådan beregner du din indkomst.

Du kan gøre dit årsfribeløb højere

Er du ved at have tjent mere end dit årsfribeløb, kan du undgå at skulle betale SU tilbage, hvis du enten stopper alle indkomster for resten af året eller ved at forhøje dit årsfribeløb.

Læs mere om fribeløb eller se Satserne for fribeløb her.

De fleste kan bruge beregneren til fribeløb til at regne deres årsfribeløb ud.

Så meget mere må du tjene

Du kan forhøje dit årsfribeløb ved at vælge SU fra i minSU for en eller flere måneder. I de måneder, du vælger SU fra, går du fra at have det laveste månedsfribeløb til at have det mellemste månedsfribeløb.

For studerende på videregående uddannelse betyder det, at du i 2022 må tjene 2.453 kroner mere for hver måned, du vælger SU fra – da laveste månedsfribeløb på videregående uddannelse er 17.876 kroner og mellemste månedsfribeløb er 20.329 kroner.

Særlige situationer, der forhøjer årsfribeløbet (herunder deltagelse i Corona-beredskabet)

I en række særlige situationer, kan du få et forhøjet årsfribeløb:

 • Du har barn/børn under 18 år
 • Du modtager visse legater til uddannelsesformål, erstatninger eller skolar-stipendier
 • Satsen på din SU er afhængig af dine forældres indkomst, der er høj
 • Du gør forsvarstjeneste i udlandet
 • Du får SU-ph.d.-stipendium
 • Du får løn for udførelse af særlige politiopgaver

Læs mere om Forhøjet fribeløb her.

Du har deltaget i Covid-19-beredskabet

Har du arbejdet i det ekstra Covid-19-beredskab i forbindelse med samfundskritiske funktioner, kan du søge om at få forhøjet dit fribeløb.

Læs mere om COVID-19 og forhøjet fribeløb for 2022 her.

Du redder SU-klip ved at fravælge

Går du på en videregående uddannelse, tildeles din SU i klip. Er klippet først udbetalt, tæller det som brugt i dit SU-klippekort – også selv om du senere betaler SU tilbage.

De måneders SU-klip, du vælger fra for at forhøje dit fribeløb, bliver gemt i dit klippekort. Er du ved at have tjent for meget, redder du dermed klip, hvis du vælger SU fra i en eller flere måneder.

Læs mere om SU-klippekort til videregående uddannelser her.

Tidsfrist og andet vigtigt om fravalg af SU

Du kan senest fravælge SU den 15. i måneden før den måned, du ikke vil have SU. I 2022 er sidste frist for at vælge SU fra 15. november. Du kan aldrig vælge SU fra med tilbagevirkende kraft.

Du skal selv sørge for at vælge SU fra. Det gør du i minSU under Fravælg SU. Log ind i minSU med dit MitID/NemID her.

Hvis du har SU-lån eller tillæg

Har du optaget SU-lån, eller modtager du tillæg ved siden af din SU (handicaptillæg, forsørgertillæg eller lignende), vil lånet eller tillægget automatisk også blive valgt fra i de måneder, du vælger SU fra.

Læs mere under Fravalg af SU i en periode her.

English version

Have you earned too much? Maybe you can prevent having to pay back your educational grant (SU)

There is a maximum amount of money you are allowed to earn, when receiving educational grant (SU). If your private earnings exceed this set amount, you will have to repay some of the grants and loans received this year plus interest and a fixed supplement. In 2022 you can cancel SU untill the deadline November 15, 2022.

Calculate your private income

When calculating how much you have earned this year, you must add up all private income you expect to have in 2022. It has to be all income that are subject to tax in 2022, e.g. any holiday money, interests or grants, even if it is to be paid out next year.

Se examples of what we consider to be income at su.dk (in Danish)

Your employer or International Citizen Service can help you with tax related questions.

You can prevent having to pay back your educational grant (SU)

If you are close to having earned too much this year, you have the option of not accepting SU for a period. You can also cut down on your working hours.

You cancel your SU in minSU. If you do so, you will be able to earn more in 2022 without having to pay back your SU. For example, if you are enrolled in a higher education programme, you will be able to earn an extra 2.453 DKK. for every month you cancel your SU.

You can see the different amounts you can earn, if you cancel your SU one or several months here. (in Danish)

The yearly amount you can earn next to your SU is called “årsfribeløb” in Danish. See the page about "årsfribeløb". (In Danish)

Certain situations that enables you to earn more (including participation in the COVID-19 alert)

There are certain situations where you are able to earn more than the pre-fixed sum (årsfribeløbet).

 • You have a child/children under the age of 18
 • You are a recipient of certain scholarships
 • You are doing military service abroad
 • You are receiving SU-ph.d.-stipendium
 • You are being paid for special assignments for the law inforcement

Read more (in Danish)

You have participated in the Covid-19 alert

If you have participated in critical societal functions in relation to the COVID-19 alert, you will be able to apply for an increased allowed amount of earnings for 2020, 2021 and 2022.

Read more about COVID-19 and increased earnings under the question “Is there still a limit imposed on the "fribeløb" here.

You save SU by cancelling SU

Students enrolled in a full-degree programme is granted SU corresponding to the education’s prescribed duration in months. If you cancel your SU one or several months, you will have the choice of using these grants later, even if you exceed your early set amount of private earnings, and have to pay back SU.

Read more about SU for a higher education programme. (in Danish)

Deadline

You cancel SU in minSU and you have to do so, no later than the 15th in the month prior to the month you wish to cancel, giving us half a month to administer your cancelation. In 2022 the deadline is November 15, 2022. You cannot cancel SU retroactively.

State Education Loan or supplements

Any state loans and/or any additional supplements will automatically be cancelled alongside your SU.