SU i ferieperioder

09-06-2021

Hvis du er indskrevet på en uddannelse, som strækker sig over sommerferien, og du således er i et uafbrudt uddannelsesforløb hen over sommerferien, har du ret til SU i sommerferien.

Du er ikke berettiget til SU i perioder mellem forskellige uddannelser. Du er for eksempel ikke berettiget til SU i sommerferien i disse tilfælde:

 • hvis du afslutter AVU før sommerferien og begynder på for eksempel HF-enkeltfag, STX, det 2-årige HF eller EUD efter sommerferien
 • hvis du skifter mellem HF-enkeltfag og det 2-årige HF
 • hvis du afslutter din gymnasiale uddannelse, herunder HF-enkeltfag i juni og begynder på gymnasial supplering, for eksempel GSK eller SOF, efter sommerferien

SU i ferien mellem trindelte uddannelser

Du kan få SU i den ferie, der ligger lige efter første trin, hvis:

 • du begynder på overbygningsuddannelsen efter højst to måneders ferie, og
 • du søger SU til overbygningen i minSU inden for tidsfristen

Du kan for eksempel få SU i sommerferien mellem:

 • bachelor- og kandidatuddannelse
 • uddannelse til byggetekniker og bygningskonstruktør
 • grunduddannelser og overbygningsuddannelser på musikkonservatorierne
 • bibliotekaruddannelsen og en overbygningsuddannelse på Danmarks Biblioteksskole
 • erhvervsakademiuddannelse og den tilhørende overbygningsuddannelse, for eksempel markedsføringsøkonom AK og professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Det vil fremgå af uddannelsesreglerne, hvilke erhvervsakademiuddannelser, uddannelsen er en overbygning til
 • to trin i en trindelt maritim uddannelse

Se mere på siden SU til trindelte uddannelser.