Brev om studieinaktivitet

30-03-2021

Er du startet på din videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere, må du højst være 6 måneder (svarende til 30 ECTS) forsinket i din uddannelse. Vi kontrollerer din studieaktivitet ved at sammenholde det antal ECTS, du har opnået i din uddannelse, med dit forbrug af SU-klip i uddannelsen. Er du mere end 6 måneder forsinket, opfylder du ikke kravene til studieaktivitet.

Har du modtaget et brev fra styrelsen om din studieaktivitet, og mener du, at der er fejl i opgørelsen, skal du følge vejledningen i brevet og kontakte studieadministration eller SU-kontoret på dit uddannelsessted. 

Mangler der oplysninger om din fremdrift målt i ECTS, kan for eksempel skyldes manglende registrering af merit eller studieophold i udlandet.

Læs om studieaktivitet på videregående uddannelser her

Se kontaktoplysninger på de største uddannelsessteder her