Udvidede lånemuligheder til studerende i lønnet praktik

11-12-2020

Muligheden for at søge om ekstra SU-lån/ekstra slutlån i forbindelse med COVID-19-situationen er senest forlænget til også at omfatte november og december 2020 og januar 2021.

Studerende i lønnet praktik på videregående uddannelser har dog i nogle tilfælde reelt ikke kunnet gøre fuld brug af de udvidede SU-lånemuligheder. Det gælder for eksempel studerende, der er startet i lønnet praktik i december 2020 og først er tilbage på uddannelsen og modtager SU i juni 2021.

Uddannelses- og forskningsministeren søger derfor opbakning fra Folketingets partier til at give studerende i lønnet praktik mulighed for at søge om det ekstra lån, selvom de først afslutter deres lønnede praktik og igen modtager SU efter februar 2021.

Vi melder ud her på su.dk, når der er nyt om ekstra lån til studerende i lønnet praktik.

Se nyheden på Uddannelses- og Forskningsministeriet her.

 

ENGLISH

Expanded loan options for students in paid internships

The possibility of applying for extra SU loans/extra completion loans in connection with the COVID-19 situation has recently been extended to November and December 2020 and January 2021.

Students in paid internships at higher educations have, however, in some cases not been able to make full use of the extended SU loan options. This applies, for example, to students who started in paid internships in December 2020 and will be back receive SU in June 2021.

The Minister of Education and Research therefore seeks support from the Danish parliament to give students in paid internships the opportunity to apply for the extra loan, even though they are now completing their paid internship and will not receive SU again until after February 2021.

We will let you know here at su.dk when there is news about extra loans.

Se nyheden på Uddannelses- og Forskningsministeriet her (in danish).