Udbetaling af feriemidler påvirker ikke din SU

29-09-2020

Folketinget har den 21. august 2020 vedtaget lovforslaget om førtidig udbetaling af feriemidler, der er optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. marts 2020 (svarende til op til 3 ugers ferie). Det er vedtaget, at de udbetalte feriemidler ikke skal modregnes i andre forsørgelsesydelser, og udbetalingen ikke skal påvirke retten til offentlige ydelser. Dette gælder også for SU-modtagere.

Påvirker det min SU, hvis jeg får udbetalt mine feriemidler?

Nej, det vil ikke påvirke din SU, hvis du vælger at få udbetalt dine indefrosne feriemidler. Det udbetalte beløb kommer ikke til at tælle med i din egenindkomst for 2020 og har derfor ikke betydning for din SU.

Min SU-sats er afhængig af mine forældres indkomst. Påvirker det min SU, hvis mine forældre får udbetalt deres feriemidler?

Nej, det vil ikke påvirke din SU, hvis dine forældre får udbetalt deres feriemidler – heller ikke selv om din SU-sats er beregnet ud fra, hvor meget de tjener.