Satser for 2021

13-11-2020

Du kan nu se satserne for 2021 her på su.dk.

Satser for udlandsstipendium 2021 kommer på et senere tidspunkt.

Tidsfrist fra lån til november og december

Du skal godkende ekstra SU-lån eller ekstra slutlån til november og december senest tirsdag den 15. december 2020. Efter denne dato kan du ikke få lån til 2020.

Ekstra lån til januar 2021

Den 1. december 2020 åbner minSU for støtte til 2021. Vi forventer, at du fra denne dato kan godkende låneplan for ekstra SU-lån eller slutlån til januar 2021. Vi melder mere ud om ekstra lån til januar 2021 her på su.dk senere.

Tidsfrister for udvidet periode med slutlån 

Tidsfristen for at søge slutlån er udgangen af den måned, du ønsker slutlån til. Ønsker du for eksempel slutlån til november 2020, skal du sende ansøgningsskemaet, så dit uddannelsessted senest har det den 30. november 2020. Du kan ikke søge slutlån med tilbagevirkende kraft.

Læs mere om ekstra SU-lån og slutlån og udvidet periode med slutlån i forbindelse med COVID-19 på siden COVID-19 og SU her.

 

ENGLISH

COVID-19: You can now approve the extra loan for November and December

From today, Friday 13 November 2020, you can approve your loan plan in minSU for extra SU loans or extra completion loans in connection with COVID-19. You can approve loans for November and December 2020 (read about extra loan for January 2021 below). You will only get the loan if you approve your loan plan. If you approve your loan plan no later than Monday 16 November 2020 at 17:00 pm, we expect you to receive the extra loan for November 2020 on Thursday 19 November 2020.

Please remember that you must approve your loan plan to get the extra completion loan. You find the loan plan for SU loans cat the same page as the loan plan for completion loans.

Deadline for approving loans to November and December

Please note that the deadline for approving your extra SU loan or extra completion loan for November and December is Tuesday, December 15, 2020. After this date, you cannot get loan for 2020.

Extra loan for January 2021

On 1 December 2020, minSU opens for the year 2021. We expect that from this date you can approve the loan plan for extra SU loan or completion loans for January 2021. Later we will announce more about extra loans for January 2021 here at su.dk.

Deadlines for extended period of completion loans

The deadline for applying for a completion loan is at the end of the month for which you want the loan. For example, if you want a completion loan for November 2020, you must send the application form so that your educational institution has it by 30 November 2020 at the latest. You cannot apply for a completion loan retroactively.

Read more about extra SU loans and completion loans in connection with COVID-19 on the page COVID-19 and SU here.