Hvad betyder Brexit for SU?

31-01-2020

Når Storbritannien udtræder af EU den 31. januar 2020, træder en overgangsperiode i kraft, som varer resten af 2020. Det betyder, at SU-reglerne er uændrede i 2020.

Britiske statsborgere, der allerede opholder sig i Danmark før den 31. januar 2020, eller som får ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen i overgangsperioden – det vil sige hele 2020 - har samme ret til SU i henhold til EU-retten som EU/EØS-statsborgere, uanset hvornår de påbegynder en uddannelse. Det gælder også, selvom uddannelsen først påbegyndes efter 2020.

Det samme gælder for de studerende, som enten allerede studerer eller påbegynder en uddannelse i Storbritannien i 2020.
Fra 2021 gælder udtrædelsesaftalen. Hjemmesiden vil blive opdateret løbende med information om dine rettigheder i relation til SU i henhold til udtrædelsesaftalen.