Højere fribeløb til studerende i det samfundskritiske beredskab og ekstra SU-lån efter lønnet praktik

31-03-2020

For english version see below.

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der indeholder følgende nye initiativer, der skal give en økonomisk håndsrækning til studerende i forbindelse med COVID-19:

Studerende i det samfundskritiske beredskab

Studerende, der deltager i samfundskritiske funktioner i forbindelse med COVID-19-beredskabet (for eksempel SOSU-, sygeplejerske- og medicinstuderende), vil kunne søge om at få forhøjet deres årsfribeløb og uddannelsesfribeløb for 2020 med det beløb, de tjener udover deres almindelige løn under beredskabsarbejdet.

Du vil senere kunne læse mere om det forhøjede fribeløb til studerende her på su.dk under COVID-19 og SU.

Ekstra SU-lån i marts og april efter lønnet praktik på videregående uddannelser

Studerende, der er i lønnet praktik i marts og/eller april 2020 i forbindelse med deres videregående uddannelse (for eksempel pædagogstuderende og andre, der er eller skal i lønnet praktik som led i deres uddannelse), bliver nu også omfattet af muligheden for at optage ekstra SU-lån eller slutlån i marts og april 2020. Lånet kan optages, når den lønnede praktikperiode er afsluttet, og den studerende igen modtager SU.

Studerende, der er i lønnet praktik, skal ikke gøre noget nu, men vil senere kunne se, hvordan de søger det ekstra lån her på su.dk under COVID-19 og SU.

For at kunne få det ekstra SU-lån, skal du opfylde de almindelige betingelser for SU-lån, i månederne efter den lønnede praktikperiode.

Fire tiltag etableret

Der er hermed etableret fire tiltag på SU-området som følge af COVID-19-situationen. Læs nyheden om øgede lånemuligheder under COVID-19 her.

 

ENGLISH

Increased allowed amount of earnings for students in critical societal alert and extra SU loan after paid internships

Folketinget has just passed a bill containing initiatives that are meant to provide an economical helping hand for students in relation to COVID-19:

Students in critical societal alert

Students who participate in critical societal functions in relation to the COVID-19 alert (e.g. social and healthcare workers, nurses and medical students) will be able to apply for an increased allowed amount of earnings (fribeløb) for 2020. The possible increase corresponds to the salary earned during the alert work.

You will be able to read more about the increased allowed amount of earnings for students here at su.dk under COVID-19 and SU.

Extra SU loan for March and April after paid internships during higher educations

Students in paid internships in March and/or April 2020 as part of their higher education (e.g. pedagogue students and others who have to have an internship during their education) will now also be included by the possibility to take out an extra SU loan or completion loan for March and April 2020. The loan will be available when the paid internship is completed and the student receives SU once again.

Students in paid internships do not have to do anything at the moment but will be able to see how to apply for the extra SU loan here at su.dk under COVID-19 and SU later.

In order to take out the extra SU loan you have to fulfill the regular conditions for SU loan in the months following the paid internship.

Four initiatives established

Herby four initiatives have been established in relation to the COVID-19 situation. Read about the possibility for additional loans during COVID-19 here.