Genoptagelse af sager om udeboendesats ved ”lige sameje”

10-07-2020

Genoptagelse af sager om udeboendesats ved ”lige sameje” af bolig med forældre efter SU-bekendtgørelsens § 18, stk. 3, nr. 5:

Har du tidligere fået afslag på en ansøgning om at blive betragtet som udeboende med den begrundelse, at du er tilmeldt samme adresse som dine forældre, men I ikke ejer boligen i ”lige sameje”, fordi dine forældre til sammen ejer en større andel end dig, kan du få genoptaget din sag.

I juni 2020 har Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger med en principafgørelse ændret styrelsens praksis vedrørende fortolkningen af ”lige sameje” i SU-reglerne. Ankenævnet har slået fast, at ”lige sameje” skal fortolkes efter den almindelige forståelse af begrebet.

Reglen

En uddannelsessøgende kan, uanset hvilken adresse den uddannelsessøgende er tilmeldt i folkeregisteret, efter ansøgning betragtes som udeboende, hvis den uddannelsessøgende deler adresse med den ene eller begge forældre som følge af lige sameje.

Styrelsen har tidligere indfortolket i denne regel, at forældrenes andele skulle lægges sammen, og ansøger som minimum skulle eje en lige så stor andel som summen af forældrenes andel.

Har du tidligere fået afslag på den baggrund, kan du få genoptaget din sag ved henvendelse til styrelsen. Send din henvendelse via Digital Post, hvis den indeholder personoplysninger.

Nogle sager kan være forældede

Der vil være sager, hvor kravet på at få efterbetalt SU med satsen for udeboende, er forældet. Det skyldes, at du efter 3 år ikke længere har krav på at få udbetalt en ydelse, som du ellers havde ret til. De tre år gælder fra den dag, hvor beløbet skulle have været udbetalt til dig, hvilket fremgår af forældelsesloven.

Se Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordningers nyhed om principafgørelsen.