Digital ansøgning om ligestilling med danske statsborgere

18-06-2020

Som udenlandske statsborger skal du søge om ligestilling med danske statsborgere via en ny digital løsning. Det tidligere ”Oplysningsskema for udenlandske statsborgere, der søger om SU” er udgået.

Du får adgang til ansøgningen om ligestilling ved at klikke på et link i den kvitteringsside, du får, når du har søgt SU i minSU. Hvis du allerede har søgt om SU, kan ansøgningen om ligestilling også findes under Søg SU > Application for equal status (foreign citizens).
Du kan i ansøgningen blive bedt om at vedhæfte dokumentation til din sag. Det fremgår af ansøgningen, hvilken dokumentation, der skal vedhæftes.

Du kan læse mere om reglerne for ligestilling af udenlandske statsborgere her.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til den nye digitale løsning, kan du kontakte os via Digital Post fra borger.dk/fra e-Boks.

Til dig der søger SU til en hel uddannelse i udlandet

Hvis du er udenlandsk statsborger og søger SU til en hel uddannelse i udlandet, skal du fortsat sende et skema, når du søger om ligestilling med danske statsborgere.

English version: New application for foreign citizens applying for equal status with Danish citizens


As of 17 June 2020 you can no longer use the ‘Information form for foreign citizens applying for SU’. From then on, as a foreign citizen, you must use a new digital solution to apply for equal status with Danish citizens.

You can access the application for equal status by clicking on the receipt page you get when you have applied for SU in minSU. If you already applied for SU, you can access the application for equal status in minSU, under Søg SU > Application for equal status (foreign citizens).

You might be requested to attach documentation regarding your application. The documentation you must attach is specified in the application.

You can find more information on the conditions for foreign citizens applying for equal status here.

If you have questions or comments on the new digital solution, you can contact us via Digital Post in borger.dk/e-Boks.

If you apply for SU for a study programme abroad

If you as a foreign citizen apply for SU for a study programme abroad, you will still need to send an ‘Information form’ when you apply for equal status with Danish citizens.