COVID-19: Udvidede muligheder for SU-lån genoptages frem til 31. januar 2021

28-10-2020

En række af folketingets partier har i forlængelse af de nye COVID-19-restriktioner vedtaget at give studerende en økonomisk håndsrækning.

Aftalen indebærer at genoptage de udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerende frem til 31. januar 2021.

Det betyder, at elever på ungdomsuddannelserne og studerende på de videregående uddannelser – herunder også studerende i lønnet praktik – vil have ret til at optage ekstra SU-lån og slutlån i november og december 2020 samt i januar 2021.

Ordningen om at få forlænget perioden med slutlån for studerende, der til deres nuværende videregående uddannelse har modtaget SU, og som har brugt alle slutlånsrater eller har brugt alle SU-klip til uddannelsen og ikke har ret til almindeligt slutlån, udvides med tre måneder.

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside her.