SU i udlandet - nye regler for kravet om fuldtidsstudium

04-01-2019

Der er kommet nye regler for betingelsen om, at en uddannelse skal være på fuld tid - men kun i lande, der er tiltrådt Bologne-aftalen og anvender ECTS-systemet.

Det betyder, at vi kan godkende videregående uddannelser, hvor ECTS-systemet anvendes, selv om det enkelte studieår er tilrettelagt med ned til 54 ECTS-point. En forudsætning er dog, at det samlede uddannelsesforløb fortsat opfylder kravet om gennemsnitlig 60 ECTS-point per studieår. Det betyder eksempelvis, at en 3-årig uddannelse skal være normeret til minimum 180 ECTS.

Justeringen har virkning fra 1. januar 2019.

Søg eventuelt igen

Hvis du har modtaget afslag med begrundelsen, at uddannelsen ikke er tilrettelagt med minimum 60 ECTS-point hvert enkelt studieår, og du mener, at uddannelsen kan godkendes efter de nye regler, skal du sende en ny ansøgning i minSU om at få uddannelsen optaget på Fast Track-listen.

De uddannelser, vi godkender efter de nye regler, er tidligst støtteberettigende fra januar 2019, og tidligst fra det tidspunkt hvor du har sendt ansøgningen i minSU. Du må dog gerne være begyndt på uddannelsen før 1. januar 2019.

Læs nærmere om kravet om fuld tid her