Slutlån til uddannelse i udlandet

22-11-2019

Der gælder forskellige regler for slutlån afhængig af, om du læser i eller uden for Norden.

Uddannelse uden for Norden 

Læser du uden for Norden, kan du vælge at få slutlån til de sidste 12 måneder af uddannelsen, hvis du har opbrugt al din SU.

Du er kun berettiget til støtte til den normerede studietid på uddannelser uden for Norden, det gælder også slutlån. Det betyder, at hvis du bliver forsinket i din uddannelse, kan du kun få SU og/eller slutlån frem til den måned, hvor du oprindeligt stod til at afslutte din uddannelse.

Du kan altså ikke bruge slutlån til eventuel forsinkelse.

Uddannelse inden for Norden

Læser du i Norden, gælder de samme regler for slutlån, som hvis du læste en uddannelse i Danmark. Det betyder eksempelvis, at hvis du har brugt al din SU til uddannelsens normerede tid og de 12 ekstra klip, kan du søge slutlån til de sidste 12 måneder.

Læs mere om forsinkelse, når du læser i udlandet her.

Læs eventuelt mere om slutlån her.