Handicaptillæg til erhvervsuddannelser fra maj

10-04-2019

Som vi tidligere har meldt ud her på su.dk, er det politisk aftalt, at elever med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan søge om handicaptillæg i de måneder, hvor de modtager SU (grundforløbet i erhvervsuddannelserne), hvis de har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde under uddannelsen.

Vi forventer, at lovforslaget om handicaptillæg til elever på erhvervsuddannelserne bliver vedtaget i slutningen af april 2019.

Muligt at søge fra maj

Det er i lovforslaget aftalt, at loven skal have virkning fra 1. januar 2019, det vil sige før datoen, hvor loven træder i kraft. Der vil derfor blive en overgangsperiode på 3 måneder, hvor det vil være muligt at søge om handicaptillæg med tilbagevirkende kraft fra januar 2019. Derefter gælder de almindelige regler om, at man ikke kan søge handicaptillæg med tilbagevirkende kraft.

Vi arbejder i øjeblikket på at udvikle en ansøgningsprocedure, hvor det vil være muligt at søge om handicaptillæg til erhvervsuddannelser på minSU, når loven er blevet vedtaget. Vi opfordrer derfor interesserede ansøgere til at holde øje med su.dk og minSU omkring 1. maj 2019.