Søg handicaptillæg igen

I nogle situationer skal du søge handicaptillæg igen:

Har du fået tildelt handicaptillæg som et midlertidigt tillæg, skal du selv søge om at få det forlænget, og du skal søge inden handicaptillægget udløber. Af hensyn til sagsbehandlingstiden anbefaler vi, at du søger i god tid, før dit midlertidige tillæg udløber. Du kan tidligst søge 3 måneder før, dit midlertidige tillæg udløber. Du søger i minSU og skal vedhæfte aktuel lægefaglig dokumentation for din funktionsnedsættelse. Herefter vil vi vurdere, om du fortsat er berettiget til handicaptillæg.

Har du tidligere modtaget handicaptillæg, men har haft orlov eller er startet på en ny uddannelse, skal du søge på ny, hvis du vil have handicaptillæg igen. Det gælder også, når du går fra bachelor- til kandidatdelen af din uddannelse. Du søger i minSU.

Er det mere end 12 måneder siden, du har fået SU og handicaptillæg, skal du vedhæfte aktuel lægefaglig dokumentation for din funktionsnedsættelse.

Hvis du søger SU i forbindelse med, at du skifter uddannelse, skal du søge handicaptillæg på ny. Hvis du forlænger din uddannelse, får tillægsklip eller slutlån, skal du også søge om at forlænge tillægget. Du søger i minSU.

Hvis du får varigt handicaptillæg og har fået udbetalt det inden for de seneste 12 måneder, vil du automatisk blive godkendt i den tildelte periode, når du søger i minSU.

Hvis du er bevilget midlertidigt handicaptillæg, og har mere end tre måneder tilbage inden tillægget udløber, vil du automatisk blive godkendt til handicaptillæg i den tildelte periode, når du søger i minSU.