Hvilken dokumentation er relevant at vedhæfte?

Se, hvilken dokumentation du skal vedhæfte til din ansøgning om handicaptillæg

Eksempler på neurologiske lidelser

 • Dissemineret sklerose
 • Epilepsi
 • Cerebral parese
 • Søvnforstyrrelse
 • Migræne
 • Hovedpine
 • Post-commotio 

Eksempler på relevant dokumentation

 • Journalnotater fra udredning og behandlingsplan fra hospital eller ambulant klinik.
 • Hvis behandlingsforløbet er afsluttet, skal vi også have en epikrise og journal fra egen læge fra de sidste to år.
 • Hvis du kun er blevet fulgt ved egen læge, skal vi have journal fra de sidste to år
 • Dokumentation for eventuel iværksat støtte i skole og opvækst

Eksempler på lidelser indenfor kategorien 'varigt nedsatte bevægelsesfunktioner'

 • Rygskævheder
 • Skoliose
 • Kyfose
 • Smerteproblematik
 • Diskusprolaps
 • Følger efter ulykke
 • Muskelsvind
 • Gigt og andre autoimmune sygdomme
 • Fibromyalgi

Eksempler på relevant dokumentation

 • Journalnotater fra udredning og opstart af forløb, journalnotater fra de sidste to år af forløbet fra hospital eller ambulant klinik
 • Hvis behandlingsforløbet er afsluttet, skal vi også have en epikrise, og journal fra egen læge fra de sidste to år
 • Hvis du kun er blevet fulgt ved egen læge, skal vi have journal fra de sidste to år, der omhandler lidelsen
 • Dokumentation for eventuel iværksat støtte i skole og opvækst

Eksempler på lidelser indenfor kategorien 'synsnedsættelser'

 • Nystagmus
 • tunnelsyn
 • synsfeltsindskrænkning
 • blind
 • keratocunus

Eksempler på relevant dokumentation

 • Journalnotater fra udredning og journalnotater fra de sidste to år af forløbet fra hospital eller ambulant klinik
 • Hvis behandlingsforløbet er afsluttet, skal vi også have en epikrise

Eksempler på lidelser indenfor kategorien 'hørenedsættelse'

 • Døvhed
 • tinnitus
 • svimmelhed
 • CI-operation

Eksempler på relevant dokumentation

 • Journal med hørekurve
 • Har du fået operation med CI, skal vi bede om hørekurve efter operation
 • Journalnotater fra udredning og fra de sidste to år af forløbet fra hospital eller ambulant klinik
 • Hvis behandlingsforløbet er afsluttet, skal vi også have en epikrise

Eksempler på lidelser indenfor kategorien 'psykiske funktionsnedsættelser og relevant dokumentation:

Behandling i psykiatrien eller ved psykiater, f.eks. bipolar lidelse, skizofreni, skizotypi, personlighedsforstyrrelse

Eksempler på relevant dokumentation:

 • Journalnotater fra udredning og behandlingsplan fra psykiater/psykiatri
 • Hvis behandlingsforløbet er afsluttet, skal vi også have epikrisen fra dit behandlingsforløb
 • Vedlæg gerne journalnotater for det seneste år fra egen læge, hvis det er denne, der varetager din behandling
 • Dokumentation for eventuel iværksat støtte i skole og opvækst

I behandling ved egen læge, f.eks. angst og depression

Eksempler på relevant dokumentation:

 • Journalnotater fra egen læge, der vedrører lidelsen, for de seneste 2 år.

Autisme og Aspergers Syndrom

Eksempler på relevant dokumentation

 • Journalnotater fra udredning
 • Dokumentation for eventuel iværksat støtte i skole og opvækst

ADHD, ADD og Tourettes

Eksempler på relevant dokumentation

 • Journalnotater fra egen læge fra de sidste to år, der omhandler funktionsnedsættelsen samt henvisningen til videre udredning
 • Journal og behandlingsplan fra psykiater
 • Hvis behandlingsforløbet er afsluttet, skal vi også have epikrisen
 • Dokumentation for eventuel iværksat støtte i skole og opvækst

Eksempler på andre lidelser

 • Mave-tarm-lidelser
 • hjerte/kar/lunge-lidelser
 • cancer
 • følger efter kemobehandling
 • bindevævssygdomme
 • diabetes
 • stofskifte-sygdomme
 • endometriose
 • PCO

Eksempler på relevant dokumentation

 • Journalnotater fra udredning og journalnotater fra de sidste to år af forløbet fra hospital eller ambulant klinik.
 • Hvis behandlingsforløbet er afsluttet, skal vi også have en epikrise og journal fra egen læge fra de sidste to år.
 • Hvis du kun er blevet fulgt ved egen læge, skal vi have journal fra de sidste to år, der omhandler lidelsen.