Du er omfattet af § 2, stk. 2-4 i integrationsloven

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du er omfattet af § 2, stk. 2-4 i lov om integration

Vil du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere efter denne regel, skal du være omfattet af § 2, stk. 2 (flygtninge),  § 2, stk. 3 (familiesammenført til en flygtning) eller § 2, stk. 4 (andre familiesammenførte) i integrationsloven.

Du skal være opmærksom på, at hvis du vil søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, fordi du er omfattet af § 2, stk. 4 (andre familiesammenførte) i integrationsloven, skal du have opnået ret til ophold i Danmark efter denne regel den 1. juli 2019 eller senere.

Sådan gør vi

Du skal ikke sende dokumentation for, om du er eller har været omfattet af integrationslovens § 2. stk., stk. 3 eller stk. 4. Vi indhenter automatisk oplysninger om din opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen. Hvis du mener, at der er fejl eller mangler i din opholdstilladelse, skal du henvende dig til Udlændingestyrelsen.

Integrationsloven blev ændret den 1. juli 2019

Med lov nr. 174 af 27. februar 2019, blev integrationsloven ændret med virkning fra den 1. juli 2019, således at lovens dagældende § 2, stk. 3, om familiesammenførte, blev delt op i to selvstændige stykker: Stk. 3 om familiesammenførte til flygtning og stk. 4 om familiesammenførte til andre.

Er du familiesammenført uddannelsessøgende, og har du efter den 1. juli 2019 fået uretmæssigt afslag på SU som konsekvens af ændringerne, kan du bede Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om at få gentoptaget din sag. Er du familiesammenført udlændinge, og har du ikke søgt om SU, og har du lidt et økonomisk tab som følge af styrelsens vejledning om ret til SU på baggrund af Integrationslovens definition af flygtninge og familiesammenførte, har du mulighed for at anlægge sag ved domstolene om erstatning.

Ikke SU med til udlandet

Er du ligestillet efter de danske regler, kan du ikke få SU med til en hel uddannelse i udlandet.

Ligestillingen kan falde bort

Hvis du søger om SU til en ny uddannelse og tidligere er blevet ligestillet med danske statsborgere efter de danske regler, skal du ikke søge om ligestilling igen.

Vær dog opmærksom på, at du skal søge om at blive ligestillet igen, hvis du har været rejst ud af Danmark i en sammenhængende periode på mere end to år, da din ligestilling falder bort herefter.

Ukrainske flygtninge i Danmark

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du er omfattet af § 2, stk. 2 i lov om integration (integrationsloven), fordi du er omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.