Undervisningsafgift

På visse uddannelser kan du få tilskud til dækning af undervisningsafgift

Du kan i visse tilfælde få tilskud, hvis du betaler undervisningsafgift på den uddannelse, du får SU til. Det er dog kun særlige uddannelser, du kan få tilskud til. Spørg på dit uddannelsessted om det gælder for din uddannelse.

Dit uddannelsessted søger

Du kan ikke selv søge tilskud til dækning af undervisningsafgift. Ansøgning sker via dit uddannelsessted. Henvend dig til uddannelsesstedet, hvis du vil søge tilskuddet.

Så meget kan du få

Hvis du kan få tilskud til betaling af undervisning, kan du højst få dækket 85 procent af det gennemsnitlige månedlige beløb (beregnet på årsbasis). Hvis du for eksempel betaler 12.000 kroner om året for undervisning, kan du højst få 850 kroner om måneden i tilskud (85 procent af 1.000 kroner om måneden).

Forældreafhængig SU

Er din SU-sats afhængig af dine forældres indtægt, tildeles tilskuddet til dækning af undervisningsafgift også ud fra dine forældres indkomst. Tilskuddet kan derfor blive nedsat eller helt bortfalde, hvis dine forældres indkomst er for høj.

Udbetaling

Vi udbetaler tilskuddet til undervisningsafgift månedligt sammen med din almindelige SU.

Skat

Du skal betale skat af tilskuddet til dækning af undervisningsafgift. Dog er tilskuddet skattefrit, hvis du har fået det til undervisning du tager i udlandet.

Sats for andre tilskud

Se satsen for tilskud for betaling for undervisning på satssiden for andre tilskud.