SU-ph.d.-stipendium

Du kan søge SU-ph.d.-stipendium, hvis du er indskrevet på et ph.d.-studium, inden du er blevet kandidat

Du har mulighed for at få et SU-ph.d.-stipendium samtidig med din almindelige SU, hvis du er indskrevet på et ph.d.-studium, inden du bliver kandidat. Når du bliver kandidat, kan du ikke længere få SU-ph.d.-stipendium.

Op til 48 rater

Du kan få op til 48 rater SU-ph.d.-stipendium, og du har mulighed for at få mere end en rate per måned. En rate med SU-ph.d.-stipendium svarer til en måned med udeboende SU.

Dit uddannelsessted afgør om du kan få SU-ph.d.-stipendium

Det er dit uddannelsessted, som afgør, om du kan få SU-ph.d.-stipendium, og som tildeler dig stipendiet. Har du spørgsmål om SU til din ph.d., skal du henvende dig på dit uddannelsessted.

Ikke SU-ph.d.-stipendium i udlandet

Det er ikke muligt at få SU-ph.d.-stipendium til en uddannelse i udlandet, da der ikke er afsat midler på finansloven til dette.

Hvis du begynder på et ph.d.-forløb i udlandet, inden du har opnået en kandidatgrad, har du dog mulighed for at få SU til den del af uddannelsen, der er på kandidatniveau. Før du kan søge om SU til uddannelse i udlandet, skal den være godkendt til SU.