Deltagerbetaling

Du kan få tilskud til dækning af deltagerbetaling til almen voksenuddannelse, hf-enkeltfagsundervisning og enkeltfagsstudentereksamen

Du søger om tilskud til dækning af deltagerbetaling i minSU.

Så meget kan du få

Du kan højst få dækket 85 procent af det månedlige beløb. Hvis du for eksempel betaler 1.000 kroner om måneden for undervisning, kan du højst få 850 kroner om måneden i tilskud.

Forældreafhængig SU

Er din SU-sats afhængig af dine forældres indtægt, tildeles tilskuddet til dækning af deltagerbetaling også ud fra dine forældres indkomst. Tilskuddet kan derfor blive nedsat eller helt bortfalde, hvis dine forældres indkomst er for høj.

Udbetaling

Vi udbetaler dit tilskud til deltagerbetaling månedligt sammen med din almindelige SU.

Skat

Du skal betale skat af tilskuddet til deltagerbetaling.

Sats for andre tilskud

Se satsen for tilskud for betaling for undervisning på satssiden for andre tilskud.